Rani Plast med i jippo för återvinning av hårdplast

Rani Plast hade en framträdande roll i jippot #Ämpäristöteko, som ordnades på Världsmiljödagen, då hushållen fick lämna in trasiga och obehövliga hårdplastprodukter för återvinning. En av insamlingsplatserna var placerad vid Rani Plasts fabrik i Bjölas, Terjärv. Läs mera