Olika konverteringsprocesser

Våra högklassiga konverteringsfilmer är avsedda för:

 • Tryck
 • Laminering
 • Svetsning
 • Ytbeläggning
 • Omrullning
 • Skärning

Tekniska egenskaper

Vår produktutveckling säkerställer att alla våra konverteringsfilmer har de tekniska egenskaper som krävs för vidareförädling, inklusive:

 • Svetsbarhet
 • ”Hot tack”
 • Styvhet
 • Styrka
 • Punkteringshållbarhet
 • Friktion
 • ”Dart drop”
 • Barriär
 • Krympning
 • Tryckbarhet
 • Utseende

Tunnare och starkare

Våra flexibla och tekniska lösningar för filmkonvertering används ofta inom livsmedelsindustrin, men vi levererar också specialfilmer för icke-livsmedel.

Våra filmer anpassas enligt unika kundbehov och konverteringsprocesser, med funktioner från svetsskikt till fuktbarriär

Via MDO-teknologin kan man ytterligare reducera filmens tjocklek samt även nå andra filmegenskaper. Med MDO versioner kan ni ersätta befintliga laminatförpackningar, normalt baserade på olika plastsubstrat, till så kallade monolaminat enbart baserade på PE.

Flexibla och tekniska filmer

RaniExcell

Excellent teknisk film för vidarekonvertering

Läs vidare

RaniLam

Högklassig film för krävande lamineringsbehov

Läs vidare

Hållbara förpackningar

Vi har vidtagit många åtgärder för att säkerställa att våra filmer och produktionsprocesser är hållbara. Våra filmer är nu ännu tunnare och starkare, samtidigt som alla tekniska egenskaper har bevarats. Vi fortsätter att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i våra filmer alltid när det är tekniskt möjligt och till fördel för kunden. Vi optimerar ständigt tryckprocessen för att göra den effektivare, säkrare och miljövänligare. Vårt mål är att hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna för att uppnå sina mål gällande hållbar emballering.

Intresserad av våra produkter för filmkonvertering? Vänligen kontakta:

Finland

20230110-esk_11 Magnus

Magnus Lundén

Sales Manager

+358505939545
Boka möte

Sverige

dsc02055-4

Marko Ahonen

Sales Manager

+46 70 638 26 50
Boka möte

Norge

lislerud__0079_utsnitt-3

Trond Lislerud

Sales Manager

+47 32 80 97 50, + 47 90 77 34 50
Boka möte