Olika konverteringsprocesser

Våra högklassiga konverteringsfilmer är avsedda för:

 • tryck
 • laminering
 • svetsning
 • ytbeläggning
 • omrullning
 • skärning

Tekniska egenskaper

Vår produktutveckling säkerställer att alla våra konverteringsfilmer har de tekniska egenskaper som krävs för vidareförädling, inklusive:

 • svetsbarhet
 • värmeförslutningsegenskaper
 • styvhet
 • styrka
 • punkteringshållfasthet
 • friktion
 • dart drop
 • barriär
 • krympbarhet
 • tryckbarhet
 • utseende

Tunnare och starkare

Våra flexibla och tekniska lösningar för filmkonvertering används ofta inom livsmedelsindustrin, men vi levererar också specialfilmer för icke-livsmedel.

Våra filmer anpassas enligt unika kundbehov och konverteringsprocesser, med allt från förseglande skikt till fuktbarriär.

Vi kan använda MDO-teknik för att ytterligare minska filmens tjocklek. Med MDO-processen kan våra kunder ersätta befintliga skikt av flerskiktsförpackningar med vår konverteringsfilm för att skapa enskiktsförpackningar, vilka det är allt större efterfrågan på.

Flexibla och tekniska filmer

iStock-1172233289

RaniExcell

Utmärkt teknisk film för vidarekonvertering

Läs vidare
iStock-1160158857 (1)

RaniLam

Högklassig film för krävande lamineringsbehov

Läs vidare

Hållbara förpackningar

Vi har vi vidtagit många åtgärder för att säkerställa att våra filmer och produktionsprocesser är hållbara. Våra filmer är nu ännu tunnare och starkare, samtidigt som alla tekniska egenskaper har bevarats. Vi fortsätter att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i våra filmer alltid när det är tekniskt möjligt och till fördel för kunden. Vi optimerar ständigt tryckprocessen för att göra den effektivare, säkrare och miljövänligare. Vårt mål är att hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna för att uppnå sina mål gällande hållbar emballering.

Intresserad av våra produkter för filmkonvertering? Vänligen kontakta:

Finland

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

+358 500 664 419

Sverige

dsc02055-4

Marko Ahonen

+46 706 382 650

Norge

lislerud__0079_utsnitt-3

Trond Lislerud

+47 32 80 97 50, + 47 90 77 34 50

Ryssland

20200825_esk_0032Ilariwebb

Ilari Yli-Ruka

+79 208 800 158