HP Raniplast-6b-2
Om plast

Om plast

Plastförpackningars flexibilitet, styrka, lätthet och stabilitet gör dem till ett idealiskt förpackningsmaterial för alla slags kommersiella och industriella produkter. Plast gör vårt liv lättare, tryggare och mer angenämt, men bör återvinnas för att skydda miljön.

Plastförpackningar gör mer än håller din mat färsk på hyllan. Användningen av plast har ökat snabbt och materialet har blivit en viktig del av vår vardag sedan år 1960. År 2019 producerades 388 miljoner ton plast världen över. Tack vare sin unika kombination av låg vikt och hållbarhet samt skyddande egenskaper har plast blivit ovärderligt inom allt från kommunikation, byggnadsbranschen, läkemedel, livsmedel och drycker till jordbruksindustrin.

Visste du att?

367 miljoner plast producerades globalt 2020.

Endast 4–5 procent av den årliga oljeproduktionen i världen används för att producera plast.

EU:s mål: 50 % av allt plastavfall ska återvinnas år 2025

År 2025 kommer 10 miljoner ton återvunnen plast att användas för att tillverka nya produkter i Europa.

Europeisk plaststrategi: alla plastförpackning ska återanvändas eller återvinnas kostnadseffektivt år 2030.

Källa: Plastic Europe, Plastic – The Facts 2020

Plast är främst en biprodukt av olika fossila bränslen och dess produktion kräver låga nivåer av energi och vatten. Plastförpackningar är mer flexibla och lättare än andra alternativ som t.ex. glas eller kartong och minskar transportkostnaderna och klimatavtrycket.

Fördelar med lätta plastförpackningar

Sustainability_advantages of plastic

Mer hållbar mat och mindre matsvinn

Sustainability_advantages of plastic3

Minskade koldioxidutsläpp tack vare transporteffektivitet

Sustainability_advantages of plastic-lightweight

Lättviktigt, skyddande och formbart material

Sustainability_advantages of plastic-recycling

Minskad användning av naturresurser under produktionen tack vare effektiv återanvändning och återvinning

Världens plastindustri sysselsätter över
1,6 miljoner människor vid 60 000 företag med en omsättning på över 360 miljarder euro. År 2019 återvanns 9,4 miljoner ton plast i Europa.