Hållbarhet

Som en ledande nordisk producent av avancerade förpackingslösningar har vi på Rani Plast ett stort ansvar för att våra produkter används på ett ansvarsfullt sätt som inte skadar miljön. Vår hållbarhetsrapport summerar de åtgärder vi under många år har gjort för att minimera miljöeffekterna av vårt arbete. Rapporten ger också värdefull information åt våra kunder och samarbetspartners om hur vi tillsammans kan jobba för en bättre miljö bl.a. genom att:

  • utveckla nya hållbara förpackningslösningar
  • hitta nya produktionsmetoder som stöder cirkulär ekonomi
  • öka andelen återvunnet och förnyelsebart råmaterial
  • optimera användningen av förpackningsmaterialet

”Vi är redo att lägga ner både tid, resurser och vår långa erfarenhet på att göra Rani Plast till ett ur miljösynvinkel hållbart företag” – Jari Palosaari, CEO

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport på engelska