Hållbara förpackningslösningar

 • Öka användningen av förnybara råmaterial i tillverkningen av våra filmer
 • Erbjuda återvunna alternativ av alla våra filmer
 • Erbjuda produkter som är lätta att återanvända, återvinna och kassera

Cirkulär ekonomi

 • Säkerställa fullständig beredskap för att producera återvunna och återanvändbara filmer
 • Minska årliga spillet av plast och uppnå en 100 % återanvändningsgrad
 • Använda fossilfria och förnybara energikällor.

Optimera användningen av plast

 • Ge kunder aktuell information om nya hållbara råmaterialalternativ och deras miljöpåverkan
 • Fortsätta utveckla tunnare filmer
 • Erbjuda kunder teknisk support för att optimera användningen av plast.

Socialt ansvar

 • Vi agerar ansvarsfullt i samhället och respekterar de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet.
 • Vi strävar efter att skapa en olycksfri arbetsmiljö.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med hållbara förbättringsinitiativ

Mätning av vårt klimatavtryck

Vi är alla medvetna om att vi lämnar ett klimatavtryck, men vad innebär detta exakt? Hur mäts det och vilka områden inom Rani Plasts verksamhet förorsakar företagets avtryck?

Dessa två diagram förklarar resultaten av livscykelanalysen (LCA) som genomfördes år 2019 och mäter vårt klimatavtryck.

Stapeldiagrammet illustrerar skillnaden i koldioxidutsläppen mellan en förpackningsfilm tillverkad av jungfrulig polyeten och samma film tillverkad av 50 % återvunnen polyeten. Det visar hur vi kan minska klimatavtrycket avsevärt genom att öka andelen återvunnet plastråmaterial i vår förpackningsfilm.

Cirkeldiagrammet bryter ner klimatavtrycket av Rani Plasts verksamhet i olika delar och visar att transport och el är de två största drivkrafterna bakom koldioxidutsläppen. Rani Plast har redan vidtagit åtgärder för att minska sitt klimatavtryck genom att byta till 100 % förnybara elenergikällor. Företaget siktar på klimatneutralitet år 2035.

Ytterligare information

Kunder som vill få ytterligare förtydligande och information om specifika produkters klimatavtryck kan kontakta vårt säljteam.

Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport summerar åtgärder vi vidtagit genom åren för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet. Rapporten ger även värdefull information till våra kunder och samarbetspartner om hur vi tillsammans kan arbeta för att skydda och förbättra vår miljö.

Läs hela rapporten här
sustainability

Hållbarhetspolicy

Som ledande tillverkare förpackningslösningar tar Rani Plast ansvar för en hållbarare framtid. Hållbarhet är en väsentlig del av vår affärsstrategi, som strävar efter att tillverka förstklassiga, miljömässigt godkännbara produkter med bästa möjliga hållbarhet. Bekanta dig gärna med vår hållbarhetspolicy för mer information om våra principer.

Läs vår hållbarhetspolicy här (pdf)
iStock-1139352948

Samhällsansvar (CSR)

Rani Plast strävar alltid efter att bidra till en harmonisk och hållbar utveckling av samhället och miljön, i enlighet med principerna för Corporate Social Responsibility.

Läs hela vår CSR-policy (på engelska)
20201104_esk_0686 (2)