1062105332-2
Hållbarhet

Mot en mer hållbar framtid

Som en ledande nordisk producent av smarta förpackningslösningar säkerställer vi på Rani Plast att våra produkter tillverkas, används och återvinns på ett miljövänligt sätt. Det faktum att vår elförbrukning är helt baserad på förnybara energikällor är ett utmärkt exempel på detta.
HP Raniplast-6b

Om plast

Plast är i särklass när det kommer till kvalitet och effektivitet, och är ofta det mest miljövänliga förpackningsalternativet.

Läs vidare
iStock-1249853647

Cirkulär ekonomi

Vi har vidtagit flera åtgärder för att stödja cirkulär ekonomi. Det här har vi kunnat göra tack vare nära samarbete och genom att noggrant beakta er, våra kunders och samarbetspartners, värdefulla respons.

Läs vidare
iStock-675258412

Råmaterial

Efterfrågan på mer klimatvänliga förpackningar ökar och vi svarar på den genom att använda certifierade hållbara material i vår filmproduktion.

Läs vidare
metsassa-kuvia-suomesta

Klimatavtryck

Vi kan hjälpa dig att uppnå dina klimatmål genom att erbjuda klimatneutrala förpackningslösningar.

Läs vidare
481896176-2

Klimatmål

Vi har åtagit oss att minska vår egen klimatpåverkan och eftersträvar en klimatneutral produktion år 2035.

Läs vidare
iStock-960738690

Återvinning

Plast är ett värdefullt råmaterial. Alla våra förpackningsfilmer kan återvinnas till nytt råmaterial eller energi.

Läs vidare

Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills och kommer att satsa tid, arbete och kunnande för att göra Rani Plast till ett ännu mer hållbart företag.”

Stefans Kaptens, CEO