kuvia-suomesta-8

Speak Up-kanal

På Rani Plast följer vi lagstiftningen och strävar till att skapa en kultur av öppenhet och förtroende. Vi erbjuder en Speak Up-kanal för att säkerställa att berörda parter kan rapportera eventuella fel, konfidentiellt och anonymt om de så önskar. Kanalen som är planerad för detta ändamål sköts av en extern tjänsteleverantör och säkerställer att de frågor som tas upp undersöks noggrant och hanteras därefter.

Hur tar jag upp en sak?

Customer-service_RGB-2

Våra vanliga kommunikationskanaler

Vänligen kontakta oss, angående reklamationer, feedback eller andra operativa ärenden, via våra vanliga kommunikationskanaler.

Rani Speak Up

Speak Up-kanalen

Speak Up-kanalen underlättar rapporteringen av allvarliga frågor, till exempel beteenden som bryter mot lagar och förordningar eller vilken som helst form av trakasserier. Ärenden som du rapporterar till oss behandlar utan dröjsmål, rättvist och konfidentiellt.