Val av rätt film

Det är mycket som skall beaktas när man väljer rätt förpackningsfilm för mineralull. Till exempel vilken typ av mineralull skall förpackas – glasull, stenull eller kanske slagg- eller lösfragment? Och i vilken form skall mineralullen förpackas – rullar, block, löst material eller är det frågan om en specifik teknisk produkt?

Dessutom, vid valet av förpackningsfilm bör du överväga mineralullens kompressionsgrad och densitet.

Ökad komprimering

För att uppnå logistikeffektivitet har komprimeringen av mineralullen ökat kraftigt de senaste åren. Vi har utvecklat vår förpackningsfilm för mineralullen så att den uppfyller de nya kraven.

Utmärkt svetsbarhet och styrka är avgörande egenskaper för att upprätthålla komprimeringen. Därför har vi nära samarbete med maskinleverantörer och integrerare, liksom även med våra kunder, för att uppfylla de nya tekniska standarderna för förpackningsfilm.

Vi kan dessutom även erbjuda MDO-versioner av filmer, som blir starka trots sin reducerad tjocklek. Dessa lämpar sig för multiförpackningar av mineralull. MDO-teknologin gör alltså att mängden förpackningsfilm kan minskas avsevärt.

Brett produktsortiment

Rani Plast har ett komplett utbud av förpackningslösningar för isoleringsmaterial, för alla typer av slutanvändning, som inkluderar buntning med film, slang och påsar samt dessutom för pallemballering

Vi erbjuder filmlösningar med eller utan tryck för både öppna och slutna mineralullsförpackningar. Vårt breda produktutbud innehåller också filmlösningar för pallemballering av alla slag för branschen ifråga.

Isolering med mineralull

RaniInsulation

Högklassig film för isoleringskivor

Läs vidare

RaniMultipack

Stark multipackfilm för sampackning av mineralull

Läs vidare

RaniStretch

Effektivt skydd med vår industristräckfilm

Läs vidare

RaniStretchHood

Högklassig sträckhuv för effektivt pallskydd

Läs vidare

RaniMoBar

Certifierad ångspärrfilm för professionellt bruk

Läs vidare

Hållbara förpackningar

Vi har vidtagit många åtgärder för att säkerställa att våra filmer och produktionsprocesser är hållbara. Våra filmer är nu ännu tunnare och starkare, samtidigt som alla tekniska egenskaper har bevarats. Vi fortsätter att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i våra filmer alltid när det är tekniskt möjligt och till fördel för kunden. Vi optimerar ständigt tryckprocessen för att göra den effektivare, säkrare och miljövänligare. Vårt mål är att hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna för att uppnå sina mål gällande hållbar emballering.

Intresserad av våra produkter för isoleringsmaterial? Vänligen kontakta:

Finland

20230110-esk_11 Magnus

Magnus Lundén

Sales Manager

+358505939545
Boka möte

Sverige

dsc02055-4

Marko Ahonen

Sales Manager

+46 70 638 26 50
Boka möte

Norge

lislerud__0079_utsnitt-3

Trond Lislerud

Sales Manager

+47 32 80 97 50, + 47 90 77 34 50
Boka möte