Val av rätt film

Det är mycket som skall beaktas när man väljer rätt förpackningsfilm för mineralull. Till exempel vilken typ av mineralull skall förpackas – glasull, stenull eller kanske slagg- eller lösfragment? Och i vilken form skall mineralullen förpackas – rullar, block, löst material eller är det frågan om en specifik teknisk produkt?

Dessutom, vid valet av förpackningsfilm bör du överväga mineralullens kompressionsgrad och densitet.

Ökad komprimering

För att uppnå logistikeffektivitet har komprimeringen av mineralullen ökat kraftigt de senaste åren. Vi har utvecklat vår förpackningsfilm för mineralullen så att den uppfyller de nya kraven.

Utmärkt svetsbarhet och styrka är avgörande egenskaper för att upprätthålla komprimeringen. Därför har vi nära samarbete med maskinleverantörer och integrerare, liksom även med våra kunder, för att uppfylla de nya tekniska standarderna för förpackningsfilm.

Vi kan dessutom även erbjuda MDO-versioner av filmer, som blir starka trots sin reducerad tjocklek. Dessa lämpar sig för multiförpackningar av mineralull. MDO-teknologin gör alltså att mängden förpackningsfilm kan minskas avsevärt.

Brett produktsortiment

Rani Plast har ett komplett utbud av förpackningslösningar för isoleringsmaterial, för alla typer av slutanvändning, som inkluderar buntning med film, slang och påsar samt dessutom för pallemballering

Vi erbjuder filmlösningar med eller utan tryck för både öppna och slutna mineralullsförpackningar. Vårt breda produktutbud innehåller också filmlösningar för pallemballering av alla slag för branschen ifråga.

Isolering med mineralull

20192808_RW-UK_PROD_01

RaniInsulation

Högklassig film för isoleringskivor

Läs vidare
ranimultipack

RaniMultiPack

Hållbar multipackfilm för komprimerade ullförpackningar

Läs vidare
pallet-wrapping-2-scaled_new

RaniStretch

Effektivt skydd med vår hållbara pallsträckfilm

Läs vidare
mfx1_grip_14767_closeup-800×800

RaniStretchHood

Högklassig sträckhuv för effektivt pallskydd

Läs vidare
123-2

RaniMoBar

Certifierad ångspärrfilm för professionell bruk

Läs vidare

Hållbara förpackningar

Vi har vi vidtagit många åtgärder för att säkerställa att våra filmer och produktionsprocesser är hållbara. Våra filmer är nu ännu tunnare och starkare, samtidigt som alla tekniska egenskaper har bevarats. Vi fortsätter att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i våra filmer alltid när det är tekniskt möjligt och till fördel för kunden. Vi optimerar ständigt tryckprocessen för att göra den effektivare, säkrare och miljövänligare. Vårt mål är att hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna för att uppnå sina mål gällande hållbar emballering.

Intresserad av våra produkter för isoleringsmaterial? Vänligen kontakta:

Finland

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

Sales Manager

+358 500 664 419

Sverige

dsc02055-4

Marko Ahonen

Sales Manager

+46 706 382 650

Norge

lislerud__0079_utsnitt-3

Trond Lislerud

Sales Manager

+47 32 80 97 50, + 47 90 77 34 50

Ryssland

20200825_esk_0032Ilariwebb

Ilari Yli-Ruka

Sales Director

+79 208 800 158