Se video

Lösningar för krävande förpackningsbehov

Vi erbjuder ett högklassigt och brett sortiment av förpackningsfilmer för industri och lantbruk. De ovanligt tunna och slitstarka filmerna skyddar produkterna, minskar matsvinnet, gör transporterna effektivare och minskar produkternas miljöpåverkan.

Vi producerar förnybar solenergi vid Bjölas fabriken

232 184

Producerad solenergi sen starten (kWh)

91 016

Sparat CO2-utsläpp (kg)

2 717

Motsvarande mängd planterade träd

Nyhetsrum