RaniSiloBag
RaniSiloBag är en tub som används för lagring av ensilage, spannmål, majs och sockerbeta.