Lämplig för olika lagringsbehov

Vårt breda sortiment av ensilagetuber lämpar sig för många olika lagringsbehov:

  • Gräsensilage
  • Majs
  • Säd
  • Sockerbeta
  • Drav

Hög lagringskapacitet

Rani Plasts flexibla och kostnadseffektiva ensilagetuber har hög lagringskapacitet. Våra tuber passar även för industriell kompostering.

Ensilagetuber

ranisilobag_koko

RaniSiloBag

Tub som används för lagring av ensilage

Läs vidare

Intresserad av våra ensilagetuber? Vänligen kontakta:

p200603_esk_0773-1-2

Harri Furu

Area Sales Manager

+ 358 40 527 2458