Ranis historia

Ett internationellt familjeföretag

Ranis historia började när företaget grundades år 1955 av familjen Ahlbäck i Terjärv i det efterkrigstida Österbotten. Sedan dess har vårt familjeägda företag växt till en betydande aktör i den globala förpackningsindustrin. Bolaget ägs fortfarande av familjen Ahlbäck.

1955

Nils Ahlbäck grundar företaget Rani Plast tillsammans med sin bror Alf Ahlbäck och sina partner Runar Svartsjö och Ingmar Albäck. För att hitta på ett namn valde Runar Svartsjö samt Alf, Nils och Ingmar att sätta ihop de första bokstäverna i varandras namn.

1971

Företaget startar en fabrik på en ombyggd ungdomsgård i Lappfors nära Terjärv. Fabriken specialiserar sig på att tillverka plastpåsar på rulle för hushåll.

1979

Rani Plast börjar bygga sin flaggskeppsfabrik i Bjölas. Fabriken har sedermera vuxit till Nordens största och modernaste plastproduktionsanläggning med en årskapacitet på över 100 000 ton.

1983

Bolaget förvärvar en fabrik i Tervakoski, som tillverkar elektrisk isolering. I dag ägs varumärket av samföretaget Terichem a.s.

1984

Bolaget köper en av Finlands äldsta tillverkare av prefabricerade hus, Teri-hus. Teri-Hus befinner sig i samma by, Terjärv, och tillverkar högklassiga huslösningar.

1988

Rani Plast köper upp bolaget Vasa Plast.

1991

Bolaget förvärvar Art-Pak, en av de största nordiska tillverkarna av timmeremballage. Emballagen tillverkas och trycks i Terjärv och konverteras vid Art-Pak’s fabrik i Mörskom.

1995

Bolaget grundar ett samföretag tillsammans med slovakiska Chemosvit Group. Samföretaget Terichem a.s. tillverkar elektrisk isoleringsfilm under varumärket Tervakoski Film.

2002

Rani Plast övergår i Mikael och Ulrika Ahlbäcks ägo, som upprätthåller familjetraditionen och fortsätter vara aktiva i Rani Plasts dagliga verksamhet.

2004

HP Plast fusioneras med Rani Plasts anläggning i Lappfors. Fusionen resulterar i HP Rani Plast, som tillverkar frys- och sopsäckar för hushållsbruk.

2012

Rani Plast, som försett Sovjetunionen med plast sedan 1960-talet, öppnar år 2012 en egen fabrik i Kaluga, 180 kilometer sydväst om Moskva. Fabriken hör till Rysslands modernaste, med en årskapacitet på ca 16 000 ton.

2017

Världens största 7-skiktslinje för filmblåsning tas ibruk i vår fabrik i Bjölas. Linjen tillverkar upp till 22 meter bred film för den globala lantbruksmarknaden.

2020

Rani Plast tar ett betydande steg mot grönare tryck och investerar i ny utrustning som kan trycka upp till 2,65 meter breda flexibla förpackningar, Europas bredaste.

2023

När Ryssland anföll Ukraina år 2022 började Rani Plast förbereda sig för att dra sig tillbaka från Ryssland. Processen slutförs år 2023 då fabriken i Kaluga säljs.

2023

Koncernen besluter att lägga ner hustillverkaren Teri-Hus verksamhet på grund av det svåra konjunkturläget.