RaniRepel
RaniRepel är en skadedjursavvisande balfilm, som skyddar balarna mot attacker från fåglar och gnagare. Färre skador på balarna ger lantbrukaren ekonomiska fördelar.
RaniWrap
RaniWrap är en klassisk flerskiktsfilm för balemballering, som är erkänd och uppskattad världen över.
RaniWrapXtra
RaniWrapXtra är en miljövänlig lösning för modern emballering och professionella användare.
RaniWrap32Pro
RaniWrap32Pro har utvecklats för krävande användning.
AgriWrap
AgriWrap är en flerskiktsfilm som passar för traditionell balemballering.
RaniBind
RaniBind är en film som kan användas för att ersätta det traditionella balnätet.