iStock-1469775983

Använd lantbruksfilm får nytt liv

Nyheter

Att bli av med använd lantbruksplast har varit en utmaning. Men snart finns en hållbar lösning – tillsammans med åtta andra aktörer är Rani Plast med och utvecklar ett nytt landsomfattande insamlingssystem.

Det händer mycket spännande inom materialåtervinningen – det senaste är ett nytt system för återvinning av lantbruksfilm. Tanken är att skapa ett landsomfattande insamlings- och återvinningssystem för lantbruket där använda produkter samlas in, tvättas, re-granuleras och återanvänds för att tillverka nya produkter. Åtgärden är frivillig, men angelägen:

– När det gäller klimatåtgärder vill vi inte bara följa lagstiftningen utan gärna ligga steget före. Att bygga upp ett frivilligt system för återvinningen av lantbruksfilm är ett bra exempel på hur vi arbetar, säger hållbarhets- och utvecklingsdirektör Mats Albäck.

Målsättningen är att insamlingen ska starta under 2024.

Målet är ett kostnadseffektivt system

Rani Plast är ett av de nio företagen bakom den nystartade organisationen Maatalousmuovien Kierrätys Oy. Bland aktörerna finns representanter för hela värdekedjan, från producenter och importörer till återförsäljare. Planeringen är i full gång. Tillsammans med sina branschkollegor funderar Mats Albäck på vilka typer av produkter som ska ingå, hur insamlingen och sorteringen ska fungera i praktiken och hur finansieringen ska se ut. Det gäller att hitta ett så pass kostnadseffektivt system att det blir intressant både för producenter och slutanvändare. Målsättningen är att insamlingen ska starta under 2024.

– En modell vi utreder är att ordna så kallade pop-up-insamlingar där lantbruksproducenterna själva kan lämna in sin plast. Ett annat alternativ är att materialet hämtas från gården baserat på ett beställningssystem.

Försäljningschef Christer Vidjeskog ser bara fördelar med det nya systemet:
– För oss på Rani Plast är det här ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet. Vår egen balsträckfilm RaniWrap EcoL innehåller redan i dag 30 procent återvunnet råmaterial och efterfrågan på den här typen av produkter ökar. Det fina med RaniWrap-balsträckfilmen är att den är tillverkad av högkvalitativa råmaterial, vilket innebär att den går att återvinna om och om igen utan att den förlorar sina viktiga egenskaper. Det betyder också att vi har möjlighet att skapa ett slutet cirkulärt kretslopp för våra lantbruksprodukter.

Det handlar förstås om att nå våra egna hållbarhetsmål, men också om att axla ett ansvar.

Mats Albäck

Systemet hjälper att nå hållbarhetsmålen

Insamling av lantbruksfilm är ännu inte lagstadgat i Finland, i dagens läge är det bara en femtedel som återvinns. Den stora utmaningen är att det saknas en fungerande logistik. Dessutom är lantbruksfilm ofta både våt och smutsig vilket ytterligare försvårar återvinningen.

På europeisk nivå är återvinning av använd lantbruksfilm däremot ingen nyhet. Motsvarande system finns redan bland annat i Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Irland och Frankrike. Och nu är det alltså Finlands tur.

– Jag ser fram emot att få vara med och skapa ett system där vi kan ta tillvara så mycket som möjligt. Det här är ett värdefullt material som hittills förlorats ur kretsloppet. Det handlar förstås om att nå våra egna hållbarhetsmål, men också om att axla ett ansvar – och att hjälpa lantbrukarna att bli av med sitt avfall, säger Mats Albäck, som också är styrelsemedlem i det nya bolaget Maatalousmuovien Kierrätys Oy.

Maatalousmuovien Kierrätys Oy

Vad: En frivillig producentorganisation som fungerar som dotterbolag till Suomen Uusiomuovi Oy.

Mål: Att utveckla ett system för insamling och återvinning av lantbruksplaster som inte omfattas av förpackningsproducentansvaret. Insamlingen startar med balsträck- och silofilm, men tanken är att verksamheten på sikt också ska omfatta balsnören och -garn, nät, täckfilm för siloväggar och plast från handelsträdgårdar.

Hur: Ett beställningssystem med gemensamma transporter och pop-up-insamlingar.
Tidtabell: Planeringen är redan igång och själva insamlingen startar under 2024.

Vem: Organisationen har nio medlemsföretag: Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Hankkija Oy, Finnlacto Oy, Piippo Oyj, Trioworld Oy, Tama Scandinavia Ab, Teollisuushankinta TH Oy och Agro-Tuonti Oy. Tanken är att ännu fler ska ansluta sig i framtiden.