iStock-1249853647
Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Konsumenter blir alltmer medvetna om de utmaningar som är förknippade med plastförpackningar. Vi anser att alla bör sträva efter smart konsumtion och livscykeltänkande när det gäller plast.

Vi har vidtagit flera åtgärder för att minimera produktionsspill och ta vara på våra resurser. Det här har vi kunnat göra tack vare nära samarbete inom företaget och genom att noggrant beakta er, våra kunders och samarbetspartners, värdefulla respons.

Tunnare filmer

Våra nuvarande filmer har en tjocklek på mellan 0,01 mm och 0,27 mm, och nya filmblåsningstekniker gör det möjligt för oss att göra dem ännu tunnare men med förbättrade mekaniska egenskaper. Vi har vidtagit flera åtgärder för att minimera mängden råmaterial som behövs i filmproduktionen, vilket resulterar i en minskning av mängden plast som kunderna och slutanvändarna måste göra sig av med.

Tunnare filmer

Flerskiktsfilm

Flerskiktsfilm produceras genom maskinell coextrudering, som är en process där två eller flera polymerskikt kombineras till en film. När man tillverkar en film med olika polymerblandningar i olika skikt, är det möjligt att tillverka tunnare filmer och optimera materialanvändningen. Idag producerar vi filmer med upp till sju skikt.

MDO-tekniken

MDO-tekniken, där förkortningen står för Machine Direction Orientation, är också ett exempel på hur vi kan erbjuda hållbarare produkter. Sträckning av filmen genom användning av MDO-processen resulterar i en tunnare, styvare och kraftigare film. Kraftigare filmer gör det möjligt för dig att komprimera till exempel isoleringsmaterial, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv transport av varor. MDO-filmer kan användas i livsmedelförpackningsfilmer gjorda av monolaminat, och eftersom monolaminat bara innehåller polyetensubstrat blir filmen enkel att återvinna.

Hållbart tryck

Tryckta filmer blir alltmer populära och idag driver vi 11 tryckningslinjer, varav sex (linjer) är in-line. Vi har nyligen investerat i en ny linje som erbjuder tryck med en bredd på upp till 2,65 meter. Vi har vidtagit flera åtgärder för att skapa mera hållbara tryckningsmetoder och användningen av tryckfärg har minskat med 33 % i förhållande till mängden tryckt film som produceras.

Din hjälp på vägen mot en cirkulär ekonomi.