shutterstock_2390961389

Nu kan du börja återvinna lantbruksfilm

Nyheter

Har du använd lantbruksfilm liggande på gården? Nu finns en lösning för att bli av med den. Från och med första augusti börjar organisationen Suomen Maatalousmuovien Kierrrätys Oy samla in använd balfilm direkt från gårdarna.

Insamlingen av lantbruksfilm är ett sätt att bygga upp ett fungerande retursystem för plastprodukter som används inom lantbruket och som inte omfattas av producentansvaret. Än så länge finns ingen lag som reglerar återvinningen av lantbruksfilm och en stor del värdefullt material har därför hittills förlorats ur kretsloppet, men bland producenterna finns ett stort intresse av att ta tillvara och återvinna så mycket material som möjligt.

– För oss är det här en miljögärning och ett sätt att få tillgång till mer inhemskt återvunnet råmaterial, men också ett sätt att hjälpa lantbrukarna att ta hand om sitt avfall. Dessutom vill vi gärna ligga steget före för att på frivillig basis kunna bygga upp ett insamlingssystem som gynnar både lantbruksföretagare och producenter, säger Mats Albäck, hållbarhets- och utvecklingsdirektör.

För oss är det här en miljögärning och ett sätt att få tillgång till mer inhemskt återvunnet råmaterial, men också ett sätt att hjälpa lantbrukarna att ta hand om sitt avfall.

Mats Albäck, hållbarhets- och utvecklingsdirektör.

Rani Plast medgrundare till organisation för återvinning

Rani Plast är en av aktörerna bakom den nya landsomfattande producentorganisationen Suomen Maatalousmuovien Kierrrätys Oy (SuMaKi). Planeringen startade redan 2022, och nu har man kommit så långt att det är dags att starta verksamheten. År 2024 är ett pilotår och först ut är balsträckfilm. Insamlingen startar den första augusti.

– Alla detaljer är ännu inte klara, men tanken är att bygga upp ett system som är så enkelt som möjligt för lantbrukarna och som fungerar smidigt rent logistiskt. Plastavfallet hämtas under så kallade pop up-insamlingar eller direkt från gårdarna, och lantbrukaren kan själv meddela via SuMaKi-appen eller ett formulär på webbplatsen när det finns avfall att hämta. Ifall man önskar går det också att samarbeta med grannen så att avfallet samlas upp på ett ställe för att sedan hämtas för återvinning, säger Mats Albäck.

Målet är att öka mängden återvunnen plast

Önskemålet är att plasten är så ren som möjligt och att den sorteras enligt färg – den vita balsträckfilmen i en hög och plaster i andra färger i en annan.

– Det här är viktigt för att vi ska kunna återanvända så mycket som möjligt. Den insamlade plasten tvättas, re-granuleras och används för att tillverka ny balsträckfilm, men även andra produkter. Även re-granuleringen kommer att konkurrensutsättas.

Rani Plasts balsträckfilm RaniWrap EcoL innehåller redan i dag 30 procent högkvalitativt återvunnet råmaterial, vilket innebär att den går att återvinna om och om igen utan att den förlorar sina egenskaper. Rani Plast har länge strävat efter en allt större andel återvunnet råmaterial i produkterna och det nya insamlingssystemet är ytterligare ett steg i rätt riktning mot ett slutet cirkulärt kretslopp för lantbruksprodukter.

Rani Plasts balsträckfilm RaniWrap EcoL innehåller redan i dag 30 procent högkvalitativt återvunnet råmaterial, vilket innebär att den går att återvinna om och om igen utan att den förlorar sina egenskaper.

Insamlingen är kostnadsfri – så länge man följer instruktionerna – och tanken är att systemet i sig ska generera intäkter i form av det nya råmaterial som skapas. För producenterna fungerar insamlingen enligt samma princip som Rinki, där alla förpackningar på marknaden åläggs med en viss återvinningsavgift.

Ranis delegat talare på branschmässan Sarka

Mats Albäck och hans kolleger har redan besökt mässor och temadagar för att berätta om den nya insamlingsmöjligheten, och under våren fortsätter turnén. Själv är han bland annat på plats under branschmässan Sarka i Seinäjoki 27–28 januari.

This image has an empty alt attribute; its file name is teemu-kinnari-kansanedustaja-kok-3-1200x752.jpeg

– Tanken är att skapa ett system där vi kan ta tillvara så mycket som möjligt, och jag hoppas att lantbrukarna hakar på möjligheten att bli av med sitt plastavfall. Ifall det är något du undrar är det bara att ta kontakt. Vi har också samlat information på vår webbplats.

Läs mer på

maatalousmuovienkierratys.fi

I början av 2024 kommer webbplatsen att uppdateras, och samtidigt lanseras SuMaKi-appen.

SuMaKi – Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy.

Vad: En frivillig producentorganisation som fungerar som dotterbolag till Sumi Oy.

Mål: Att utveckla ett system för insamling och återvinning av lantbruksplaster som inte omfattas av förpackningsproducentansvaret.

Hur: Ett beställningssystem med gemensamma transporter från gårdarna.

Tidtabell: Insamlingen av balsträckfilm startar 1 augusti 2024. Under 2025 utvidgas insamlingen till att även omfatta silofilm, balsnören och -garn, nät, täckfilm för siloväggar och plast från handelsträdgårdar.

Medlemsföretag: Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Hankkija Oy, Finnlacto Oy, Piippo Oyj, Trioworld Oy, Tama Scandinavia AB, Oy Teollisuushankinta TH Ab och Agro-Tuonti Oy, samt andelslagen Osuuskunta Pohjolan Maito, Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta Länsi-Maito, Osuuskunta Maitosuomi och Evijärven Meijeri.

Vill du veta mera? Kontakta oss!

20221116-esk_024 Christer

Christer Vidjeskog

Sales Manager
+358 40 578 6584
Boka möte