metsassa-kuvia-suomesta
Klimatavtryck

Klimatavtryck

Att minska vårt klimatavtryck är en angelägen fråga för oss på Rani Plast. Vi har åtagit oss att uppnå en klimatneutral produktion år 2035 och att erbjuda dig hållbarare alternativ för dina förpackningsbehov.

Vi anser att det är mycket viktigt att regelbundet spåra och mäta den påverkan vi har på miljön. Livscykelanalys (LCA) är en metod för att identifiera, mäta och utvärdera alla energi- och materialflöden som uppstår vid produktion av förpackningsfilm.

Klimatpåverkan av förpackningsmaterial är relativt liten

Enligt en livscykelanalys utförd av Brandt & Pilz (juli 2011) skulle mer koldioxidutsläpp produceras om plastförpackningarna ersattes med alternativa förpackningsmaterial. Det här beror på att plastförpackningar ger samma funktion med betydligt mindre material, minskar matspill och är lätta att återvinna och återanvända.

Livscykelanalyser av flera av våra förpackningsfilmer under 2019 hjälpte oss att förstå vilka faser i produktionsprocessen som har den största miljöpåverkan och identifiera vilka områden vi behöver vidareutveckla.

Stapeldiagrammet illustrerar skillnaden i koldioxidutsläpp mellan en förpackningsfilm tillverkad av jungfrulig polyeten och samma film tillverkad av 50 % återvunnen polyeten. Det visar hur vi kan minska vårt klimatavtryck genom att öka andelen återvunnet plastråmaterial i våra förpackningsfilmer.

Cirkeldiagrammet bryter ner Rani Plasts operativa klimatavtryck i dess grundläggande delar och visar att transport och el är de två största orsakerna till koldioxidutsläppen. Rani Plast har redan vidtagit åtgärder för att minska sitt klimatavtryck genom att byta till 100 % förnybara elenergikällor. Vi siktar på en klimatneutral produktion år 2035.

Nedan jämförelse diagram visar hur vi har lyckats minska vårt klimatavtryck med kg 0,11 C02 eq./tillverkad kg, även om vi har ökar vår produktion mellan 2019 och 2020.

Allt plastförpackningsmaterial för kommersiella ändamål och hushållsbehov som används i Europa står för endast 0,6 % av konsumenternas klimatavtryck.