481896176-2
Klimatmål

Klimatmål

Hållbar utveckling och miljöansvar är viktiga inom produktdesign och strategisk utveckling inom förpackningsindustrin. Rani Plasts mål är att uppnå en klimatneutral produktion år 2035.

Det här strävar vi efter:

Hållbara förpackningslösningar

 • Öka användningen av förnybara råmaterial i tillverkningen av våra filmer.
 • Erbjuda återvunna alternativ för alla våra filmer.
 • Erbjuda produkter som är lätta att återanvända, återvinna och göra sig av med.

Cirkulär ekonomi

 • Säkerställa en fullständig beredskap för att tillverka återvunna och återanvändbara filmer.
 • Minska det årliga spillet av plast och uppnå en återanvändningsgrad på 100%.
 • Använda fossilfria och förnybara energikällor.

Optimera användningen av plast

 • Ge kunder aktuell information om nya hållbara råmaterialalternativ och deras miljöpåverkan.
 • Fortsätta utveckla tunnare filmer.
 • Erbjuda kunder teknisk support för att optimera användningen av plast.

Socialt ansvar

 • Agera ansvarsfullt i samhället och respektera de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet.
 • Sträva efter att skapa en olycksfri arbetsmiljö.
 • Uppmuntra våra medarbetare att komma med hållbara förbättringsinitiativ.

Rani Plast tar klimatförändringar och hållbar utveckling på största allvar. Genom hela vår historia har vi skapat hållbara lösningar, som till exempel optimerat vårt materialflöde.