481896176-2
Klimatmål
Rani-Sustainability-illustration-v3

Klimatmål

Hållbar utveckling och miljöansvar är viktiga inom produktdesign och strategisk utveckling inom förpackningsindustrin. Rani Plasts mål är att uppnå en klimatneutral produktion år 2035.

Det här strävar vi efter:

Hållbara förpackningslösningar

 • Öka användningen av förnybara råmaterial i tillverkningen av våra filmer.
 • Erbjuda återvunna alternativ för alla våra filmer.
 • Erbjuda produkter som är lätta att återanvända, återvinna och göra sig av med.

Cirkulär ekonomi

 • Säkerställa en fullständig beredskap för att tillverka återvunna och återanvändbara filmer.
 • Minska det årliga spillet av plast och uppnå en återanvändningsgrad på 100%.
 • Använda fossilfria och förnybara energikällor.

Optimera användningen av plast

 • Ge kunder aktuell information om nya hållbara råmaterialalternativ och deras miljöpåverkan.
 • Fortsätta utveckla tunnare filmer.
 • Erbjuda kunder teknisk support för att optimera användningen av plast.

Socialt ansvar

 • Agera ansvarsfullt i samhället och respektera de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet.
 • Sträva efter att skapa en olycksfri arbetsmiljö.
 • Uppmuntra våra medarbetare att komma med hållbara förbättringsinitiativ.

Vi utvecklar och implementerar hållbara lösningar för cirkulär ekonomi

Våren och sommaren 2022

 • Förnyade vårt avtal om grön energiförsörjning
 • Förnyade vår ISCC Plus-certifiering
 • Undertecknade Energieffektiviseringsavtalet
 • Publicerade vår nya Uppförandekod
 • Installerade två nya in-line regranuleringslinjer

Hösten 2022

 • Installering av solpaneler
 • Installering av ny regranuleringsenhet
 • Lansering av nya, energieffektiva extruderingslinjer

Plan för 2023-2025

 • Utredning av övergång till biogasdrivna truckar och trycklinjer
 • Utredning av övergång till biogasdrivna transportfordon
 • Fortsatt ökad användning av återvunna och förnybara material i filmproduktion Ökad andelen återvunnet material som härstammar från ett slutet kretslopp

2023 målsättning: 25% återvunnet och förnybart råmaterial i filmproduktion

Rani Plast tar klimatförändringar och hållbar utveckling på största allvar. Genom hela vår historia har vi skapat hållbara lösningar, som till exempel optimerat vårt materialflöde.