Vidareförädling

Vi tillverkar högklassiga filmlösningar för vidareförädling av elastiska och tekniska filmer. I vårt produktsortiment ingår flera olika effektiva filmer, som kan vidareförädlas genom våra kunders egna vidareförädlingsprocesser.

iStock-1160158857 (1)

Flexibla och tekniska filmer

Rani Plast erbjuder ett omfattande urval filmlösningar för flexibel och teknisk filmkonvertering. Vi erbjuder ett brett sortiment av högklassiga filmer för vidareförädling genom våra kunders egna konverteringsprocesser. Dessa produkter används framförallt inom livsmedelssektorn och området för hygienartiklar.

Sök produkter
RaniLam_Hygien_koko

Hygienfilmer

Vi erbjuder specifika PE-filmer för laminerade engångsprodukter med höga krav på hygien, komfort och säkerhet.

Sök produkter