iStock-974079490
Sustainability

Certifikat

Rani Plast har beviljats ISO-kvalitetscertifieringar. Detta innebär att företaget har implementerat ett kvalitetsledningssystem där alla processer och aktiviteter är noggrant planerade och testade enligt internationella kvalitets- och miljöstandarder.

Rani Plast har tilldelats ISCC Plus-certifikatet i maj 2021 som ett viktigt steg i användningen av hållbara material i företagets plastfilmer. Detta innebär att certifierade auditeringar utförs där man registrerar användningen av hållbara råmaterial. Det nya certifikatet möjliggör användningen av hållbara och fossila råmaterial i samma miljömässigt fördelaktiga tillverkningsprocess, och stöder samtidigt den cirkulära ekonomin.

Våra kunder har lärt känna oss som en kvalitetsmedveten leverantör med välfungerande förpackningsfilmer. Vårt nya BRC-certifikat är ett naturligt nästa steg i utvecklingsprocessen. Vi ser i synnerhet fram emot att betjäna våra livsmedels- och läkemedelskunder, genom att erbjuda ännu tryggare filmer för både primära och sekundära förpackningar.

Certifikatet för spårbarheten av återvunnen plast (Recycled Plastics Traceability Certification) verifierar ursprunget och spårbarhetskedjan av det återvunna materialet i en produkt. Certifikatet säkerställer att våra produkter innehåller den angivna andelen återvunna material, vilket ökar transparensen och ansvarstagandet.

Kunderna kan lita på att de får hållbara produkter som främjar cirkulär ekonomi och hjälper dem att uppfylla deras miljömål.

Erkända certifieringsorganisationer genomför en årlig revision för att säkerställa att RecyClass-standarderna följs.