Brett produktsortiment

Bland vårt utbud av ensilagefilmer hittar du allt du behöver för att bevara ditt foder säkert och optimalt. Vårt sortiment av ensilagefilmer omfattar:

  • Traditionell silofilm
  • Silofilm med syrgasbarriär
  • Underlagsfilm
  • Skyddsfilm för siloväggar

Utmärkta egenskaper

Rani Plasts silofilmer uppnår utmärkta mekaniska egenskaper med hjälp av modern sjuskiktsteknik. Vi producerar upp till 22 meter breda silofilmer. Våra slitstarka filmer är lätthanterliga och lämpade för krävande foderförhållanden.

Betydelsen av syrgasbarriärfilm

Vår nya syrgasbarriärfilm släpper igenom 100 gånger mindre syre jämfört med traditionella silofilmer. Skyddet mot syre minimerar kvalitetsförlusterna för ditt ensilage. Vi skapar syrebarriären genom att använda ett EVOH-skikt som tillverkas med dagens främsta sjuskiktsteknik.

Silofilm

RaniBel

Hög prestanda med tunnare silofilm

Läs vidare

RaniSilo

Silofilm för optimal konservering av foder

Läs vidare

RaniSilO₂

Silofilm med syrgasbarriär för bättre foderkvalitet

Läs vidare

RaniCover

Med underlagsfilm extra skydd för ditt foder

Läs vidare

RaniSidewall

Skyddsfilm för siloväggar

Läs vidare
Customer-service_RGB

Videor relaterade till användning av våra sträck- och silofilmer

Intresserad av våra silofilmer? Vänligen kontakta:

p200603_esk_0773-1-2

Harri Furu

Area Sales Manager

+ 358 40 527 2458
Boka möte