Brett produktsortiment

Bland vårt utbud av ensilagefilmer hittar du allt du behöver för att bevara ditt foder säkert och optimalt. Vårt sortiment av ensilagefilmer omfattar:

  • Traditionell silofilm
  • Silofilm med syrgasbarriär
  • Underlagsfilm
  • Skyddsfilm för siloväggar

Utmärkta egenskaper

Rani Plasts silofilmer uppnår utmärkta mekaniska egenskaper med hjälp av modern sjuskiktsteknik. Vi producerar upp till 22 meter breda silofilmer. Våra hållbara filmer är lätthanterliga och lämpade för krävande foderförhållanden.

Betydelsen av syrgasbarriärfilm

Vår nya syrgasbarriärfilm släpper igenom 100 gånger mindre syre jämfört med traditionella silofilmer. Skyddet mot syre minimerar kvalitetsförlusterna för ditt ensilage. Vi skapar syrebarriären genom att använda ett EVOH-skikt som tillverkas med dagens främsta sjuskiktsteknik.

Silofilm

RaniBel clamp_no tyres more sand

RaniBel

Hög prestanda med tunnare silofilm

Läs vidare
RaniSilo

RaniSilo

Silofilm för optimal konservering av foder

Läs vidare
Screenshot_2020-08-24_at_15.02.07

RaniSilO₂

Silofilm med syrgasbarriär för bättre foderkvalitet

Läs vidare
RaniCover

RaniCover

Med underlagsfilm extra skydd för ditt foder

Läs vidare
Pic_04 (1)

RaniPrO₂

Underlagsfilm med effektiv syrgasbarriär

Läs vidare
Sidewall

RaniSidewall

Skyddsfilm för siloväggar

Läs vidare

Intresserad av våra silofilmer? Vänligen kontakta:

p200603_esk_0773-1-2

Harri Furu

Area Sales Manager

+ 358 40 527 2458