RaniBel
RaniBel är en plansilofilm som kombinerar kostnadseffektivitet med optimal prestanda.
RaniSilo
RaniSilo är en plansilofilm med utmärkta mekaniska egenskaper.
RaniCover
Det främsta syftet med en underlagsfilm är att minimera mängden luft mellan plansilofilmen och själva ensilaget.
RaniSidewall
RaniSidewall används för att förbättra kvaliteten på ensilaget i plansilon.
RaniPrO₂
En underlagsfilm av ny teknik som skyddar ditt foder genom dubbel påverkan; filmens barriärskikt av EVOH hindrar syre från att tränga in från utsidan, medan filmens följsamhet eliminerar luftfickor under…
RaniSilO₂
RaniSilO₂ representerar en ny generation av plansilofilm med syrgasbarriär som bidrar till bättre foderkvalitet.