RaniCover

Med underlagsfilm extra skydd för ditt foder

RaniCover

Produktegenskaper

  • Finns i bredder upp till 22 m
  • Tillverkad med 7-skiktsteknologi
  • Minimerar kvalitetsrisker till en låg kostnad
  • Minskar förluster på ytskiktet
  • Motverkar uppvärmning

Bättre foderkvalitet

Det främsta syftet med en underlagsfilm är att minimera mängden luft mellan plansilofilmen och själva ensilaget. RaniCover är en flerskiktsfilm som är 40 μm tjock, och som är avsedd för att förbättra foderkvaliteten.

Den separata filmen formar sig enligt ensilaget på ett optimalt sätt och eliminerar luftfickor. Kvaliteten på underlagsfilmen är viktig eftersom den ger ett extra skydd ifall det uppstår skador på plansilofilmen.

Material: LDPE med 7-skiktsteknologi.

Teknisk specifikation

RaniCover
Bredd (mm) Längd (m) Tjocklek (µm) Färg
6-14 50, 100, 500 40 Transparent
16-22 100, 600 40 Transparent

Customer-service_RGB

Instruktioner och rekommendationer för optimal användning av silofilm

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.