RaniCover

Det främsta syftet med en underlagsfilm är att minimera mängden luft mellan plansilofilmen och själva ensilaget.

Produktinformation

RaniCover är en flerskiktsfilm som är 40 µm tjock, och som är avsedd för att förbättra foderkvaliteten. Den separata filmen formar sig enligt ensilaget på ett optimalt sätt och eliminerar luftfickor. Kvaliteten på underlagsfilmen är viktig eftersom den ger en extra försäkring mot skador på den yttre plansilofilmen.

  • Finns i bredder upp till 22 m
  • Tillverkad med 7-skiktsteknologi
  • Minimerar kvalitetsrisker till en låg kostnad
  • Minskar förluster på ytskiktet
  • Motverkar uppvärmning

Material: LDPE med 7-skiktsteknologi
Färg: Transparent