RaniCover

Laadukkaalla aluskalvolla lisäsuojaa rehulle

RaniCover

Tuoteominaisuudet

  • Saatavana jopa 22 metrin leveyteen saakka
  • Minimoi riskit alhaisilla kustannuksilla
  • Parantaa merkittävästi säilörehun laatua
  • Pienentää pintarehun hävikkiä

Parantaa rehun laatua

Aluskalvon päätarkoitus on vähentää aumakalvon ja säilörehun väliin jääviä ilmataskuja. RaniCover on 40 μm:n paksuinen monikerroksinen aluskalvo, joka on suunniteltu parantamaan rehun laatua.

Erillinen kalvo takertuu nopeasti ja optimaalisesti säilörehuun, ja sen vakuumivaikutus estää ilmataskujen syntymisen. On tärkeää, että aluskalvo on laadukas, sillä se antaa myös lisäsuojan aumakalvon vahingoittuessa.

Materiaali: LDPE, valmistettu 7-kerrostekniikalla.