Allmänt

Sponsoreringen riktar sig i första hand till föreningar som är verksamma på vårt huvudsakliga rekryteringsområde, det vill säga Österbotten och Mellersta Österbotten. Vi stöder i huvudsak samhällsnyttiga organisationer som erbjuder idrotts-, fritids-, kultur- eller ungdomsverksamhet. Däremot kan vi tyvärr inte sponsorera privatpersoner, proffsidrott, politiska organisationer eller verksamheter som inte känns etiskt försvarbara.

Så fungerar det

  • Våra sponsormedel baserar sig på en årlig budgeterad summa. Bidragets storlek beror på verksamhetens eller evenemangets omfattning.
  • Den som beviljas understöd förbinder sig samtidigt att göra reklam för Rani Plast. Du ska vid behov kunna visa hur synligheten förverkligas.

Ansök om bidrag

  • Du kan ansöka om sponsorering genom att fylla i nedanstående blankett. Ansökningarna behandlas tre gånger per år: 1 december, 1 maj och 1 september.
  • I ansökan ska du fylla i vilken förening och vilken typ av verksamhet det handlar om, var ni är verksamma och hur många medlemmar ni har. Beskriv också gärna hur ni planerar att ge Rani Plast synlighet.
  • Bristfälliga ansökningar behandlas inte.
  • Föreningar kan endast beviljas bidrag en gång per år. Fleråriga sponsoravtal är inte möjliga.

  • Vi söker sponsorering


  • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 125 MB.