Tips för ensilagefilm

1. Förvara rullen i horisontell position på jämnt underlag. Avlägsna inte skyddsfilmen innan ensilagefilmen används. Ifall ni inte använder hela rullen på en gång, förvara den öppnade rullen på en mörk plats skyddad från direkt solljus eller linda in rullen i skyddsfilmen. Hantera rullen varsamt under förvaring och transport. Uppgifterna på rullmärkningen hjälper dig att lösa eventuella problem med filmen.

2. Använd lämplig utrustning när du rullar upp filmen. Håll ensilagefilmen på tillräckligt avstånd från skarpa objekt. Rulla upp och veckla ut ensilagefilmen försiktigt
enligt bilderna.

3. Säkerställ att underlaget är rent innan ni fyller plansilon. Smuts påverkar kvaliteten på ensilaget. Efter rengöringen rekommenderars användning av vår RaniSidewall-film. Den skyddar era betongväggar från syror och skyddar grödan från syre som tränger in genom betongväggarna.

4. Vi rekommenderar att plansilon fylls stegvis i tunna skikt. För att uppnå den bästa komprimeringen hos silon med betongväggar, fyll silon först högre längs sidorna än i mitten.

5. När kompakterade ensilagenivån når över vägghöjden, forma en mjuk höjning mot mitten så att vatten rinner av.

6. Vi rekommenderar användningen av vår RaniCover-underlagsfilm. Korrekt användning gör att foderkvaliteten ökar samtidigt som den fungerar som ett extra skydd mot skador på ensilagefilmen.

7. Vik RaniSidewall-filmen över RaniCover filmen som ett extra skydd på den känsligaste delen av plansiloensilerigeringen. Den rätta bredden på RaniSidewall-filmen är 2x väggens höjd.

8. Täck plansilon med en lämplig ensilagefilm. En lämplig produkt hittas bland vårt breda urval av ensilagefilmer

9. För att skydda ensilagefilmen mot små hål orsakade av djur, rekommenderar vi användningen av skyddsnät. När plansilon väl är täckt rekommenderar vi att ni kontrollerar filmen regelbundet för att upptäcka eventuella skador.

10. För optimal ensilering, använd vår
syrgasbarriärfilm, RaniSilO₂.

Customer-service_RGB

Videon relaterade till användning av våra sträck- och silofilmer