Tips för ensilagefilm

1. Förvara rullen i horisontell position på jämnt underlag. Avlägsna inte skyddsfilmen innan ensilagefilmen används. Ifall ni inte använder hela rullen på en gång så förvara den öppnade rullen på en mörk plats skyddad från direkt solljus, eller linda in rullen i ursprungliga skyddsfilmen. Hantera rullen varsamt under förvaring och transport. Uppgifterna på rullmärkningen hjälper dig att lösa eventuella problem under användningen av filmen.

2. Använd lämplig utrustning när du rullar upp filmen. Se till att ensilagefilmen hålls på tillräckligt avstånd från marken och skarpa objekt. Rulla upp och veckla ut ensilagefilmen försiktigt enligt bilderna.

3. Säkerställ att underlaget är rent innan ni fyller plansilon. Smuts påverkar kvaliteten på ensilaget negativt. Efter rengöringen rekommenderar vi att ni använder vår RaniSidewall-film. Den skyddar era betongväggar från syror och skyddar grödan från syre som tränger in genom betongväggarna. Den rätta bredden på RaniSidewall-filmen är två gånger höjden på väggen.

4. Vi rekommenderar att plansilon fylls stegvis i tunna skikt. För att uppnå den bästa komprimeringen hos silon med betongväggar, fyll silon först högre längs sidorna än i mitten.

5. När kompakterade ensilagenivån når över vägghöjden, forma en mjuk höjning mot mitten så att vatten rinner av.

6. Vi rekommenderar användningen av vår RaniCover-underlagsfilm. Korrekt använd minskar den förluster hos foderkvaliteten samtidigt som den fungerar som en extra försäkring mot skador på ensilagefilmen.

7. Vik RaniSidewall-filmen över RaniCover filmen.

7. Fold the RaniSidewall film on top of the RaniCover, to act as extra protection in the most sensitive areas of the clamp. The correct width of RaniSidewall is 2x the wall height.

8. Täck plansilon med en lämplig ensilagefilm. En lämplig produkt hittas bland vårt breda urval av ensilagefilmer

9. För att skydda ensilagefilmen mot små hål orsakade av djur, rekommenderar vi användningen av skyddsnät. När plansilon väl är täckt rekommenderar vi att ni kontrollerar filmen regelbundet för att upptäcka eventuella skador.

10. För optimal ensilering, använd våra nya syrgasbarriärfilmer. Följande alternativ är tillgängliga: RaniPrO₂-barriärfilmen tillsammans med en normal ensilagefilm, eller
RaniCover-underlagsfilm tillsammans med RaniSilO₂-barriärfilm

Customer-service_RGB

Videon relaterade till användning av våra sträck- och silofilmer