RaniInsulation

Högklassig film för primärpackning av isoleringsmaterial

20192808_RW-UK_PROD_01

Produktfördelar

  • Olika versioner, mått och dimensioner
  • Både plan- samt slangfilm
  • För både slutna och icke-slutna förpackningar av mineralull och cellplast
  • Högkvalitativt flexotryck

Olika nivåer av komprimering

RaniInsulation är anpassad för isoleringsprodukter med olika nivåer av komprimering.

För att kunna möta varierande förpackningsbehov arbetar vi i nära samarbete med maskinleverantörer, integratorer och naturligtvis även med våra kunder, d.v.s. själva tillverkarna av isoleringsmaterial.

RaniInsulation -filmer kan användas vid primärförpackning av både komprimerade samt icke-komprimerade isoleringsmaterial, som vanligen är i form av skivor eller rullar.

Produktversioner

RaniInsulation används för primärförpackning av mineralull.

RaniInsulation BW finns som planfilm eller slang och lämpar sig för förpackning av blåsbar lösull.

RaniInsulation STX är en planfilm för packning av cellplast, som polystyren- och polyuretanprodukter.

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.