RaniInsulation

Högklassig film för isoleringskivor

20192808_RW-UK_PROD_01

Produktfördelar

  • Finns i olika dimensioner och mått
  • Tillgänglig som planfilm eller slang
  • Finns för både slutna och icke-slutna förpackningar
  • Trycks med vår högkvalitativa flexotryckteknik

Olika nivåer av komprimering

RaniInsulation-filmer anpassar sig till olika nivåer av isoleringskompression. För att kunna möta varierande förpackningsbehov arbetar vi i nära samarbete med maskinleverantörer, integratörer och isoleringskunder.

Vår utmärkta isoleringsfilm kan användas för så väl komprimerade som icke-komprimerade ullisoleringar och isoleringsskivor.

Produktversioner

RaniInsulation är en förpackningsfilm som är avsedd för isoleringmaterial.

RaniInsulation BW är en plan eller slan film som lämpar sig för förpackning av blåsbar lösull.

RaniInsulation STX är en planfilm för isoleringsskivor, så som polystyren- och polyuretanprodukter

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.