RaniInsulation

Högklassig film för primärpackning av isoleringsmaterial

20192808_RW-UK_PROD_01

Produktfördelar

  • Tillgänglig i olika mått och dimensioner
  • Både plan- samt slangfilm
  • För både slutna och icke-slutna förpackningar
  • Högkvalitativt flexotryck

Olika nivåer av komprimering

RaniInsulation är anpassad för isoleringsprodukter med olika nivåer av komprimering. Du kan därför vara säker på att hitta en film som motsvarar dina krav.

Tack vare ett nära samarbete med maskinleverantörer, integratorer och kunder kan vi alltid tillgodose dina varierande förpackningsbehov.

RaniInsulation-filmerna kan användas vid primärförpackning av både komprimerade och icke-komprimerade isoleringsmaterial.

Produktversioner

RaniInsulation används för primärförpackning av mineralull.

RaniInsulation BW finns som planfilm eller slang och lämpar sig för förpackning av blåsbar lösull.

RaniInsulation STX är en planfilm för packning av cellplast, som polystyren- och polyuretanprodukter.

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.