RaniMoBar

Certifierad ångspärrfilm för krävande bruk

123-2

Produktfördelar

  • Extremt högklassig och exklusiv ångspärrfilm
  • Blå ångspärr med lång produktlivslängd
  • Certifierad av nordiska och europeiska myndigheter

Certifierad för lång produktlivslängd

RaniMoBar-filmer är P- och SINTEF-godkända, vilket betyder att de har genomgått krävande produkttester och granskningar som utförts av en utomstående part.

Vår ångspärr bidrar till konstruktionens lufttäthet och skyddar den mot fuktskador. Sådana skador kan uppstå om konstruktionens isolerande material kommer i kontakt med den varma och fuktiga luften på insidan.

Produktversioner

RaniMoBar är ett effektivt, långsiktigt skydd mot fuktskador.

Customer-service_RGB

Instruktioner för montering av ångspärrfilm

Rekommendationer för montering av ångspärrfilm.
Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.