RaniMultipack

Stark multipackfilm för sampackning av mineralull

ranimultipack

Produktfördelar

  • För sampackning av primärförpackad mineralull, för att bibehålla mineralullens optimala komprimering
  • Stark film med god tillslutningsförmåga som bibehåller mineralullens komprimeringskraft
  • För olika typer samt format av mineralull
  • Hos MDO -versionen av denna produkt bibehålls filmstyrkan medan den samtidigt ger ökad hållbarhet

Ökad kompressionskraft

Komprimeringskraften hos mineralullsprodukter har ökat dramatiskt under de senaste åren för att branschen skall uppnå maximal logistikeffektivitet. RaniMultipack uppfyller kraven i de senaste förpackningsstandarderna.

Att filmen har en utmärkt svetsbarhet liksom styrka är avgörande för att kompressionskraften hos dessa förpackningar kan bibehållas under lagring och transport. Vi har ett nära samarbete med maskinleverantörer, integratorer och kunder för att kunna möta samtliga tekniska krav.

Produktversioner

RaniMultipack är en stark planfilm med hög densitet, vanligtvis tillverkad av HDPE.

RaniMultipack MDO är en filmversion för samma ändamål, dock tillverkad med hjälp av maskinriktningsorienterad processteknik. Under denna tillverkningsprocess sträcks filmen i maskinriktning, vilket gör filmen både tunn, styv och stark. I och med att denna filmversion är betydligt tunnare, blir den också mera hållbar ur miljösynvinkel.

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.