Tips för montering av luft- och ångspärrfilm

1. MONTERING I ÖVERSTA BJÄLKLAG
Öppna den vikta filmen längs hela sin bredd. Lyft och fäst mot takbalkarna så att du lämnar minst 20 cm överlappningsmån mot ytterväggen.

2. VÄGGMONTERING
Mät upp behövlig mängd från rullen (iaktta även överlappningsmån). Lyft filmen mot ytterväggen, så att överlappningsmånen kommer mot taket. Fäst filmen i stomstolparna. Fäst även kring fönster och dörrar. Täta vid behov fogar med typgodkänd ångspärrtejp.

3. MONTERING I GOLVBJÄLKLAG MED BRÄDER
Fäst luft- och ångspärrfilmen i golvets bärande bjälkar på samma sätt som i översta bjälklaget. Iaktta överlappningar.

4. GENOMFÖRINGAR
Täta genomföringar med typgodkänd ångspärrtejp eller en manschett för tätning av genomföringar.

 

  • TILL SLUT
    När alla delar monterats, kontrollera att inte luft- och ångspärrfilmen skadats. Täta eventuella skador med
    typgodkänd tejp.

 

  • ATT OBSERVERA
    Använd inte luft- och ångspärrfilm i väggar eller golv där konstruktionen består av fukt- eller vattenspärr (fuktiga/våta utrymmen). Ångspärrfilm bör förvaras skyddad mot solljus.