Matti Laurila

Nya VD:n Matti Laurila ser en fortsatt tillväxt för Rani Plast

Nyheter

Måndagen den 7 mars tar Matti Laurila formellt över som VD på Rani Plast. Han efterträder Mikael Ahlbäck, som kommer att fokusera på strategiska frågor inom koncernen.

Matti Laurila har bred erfarenhet från en rad olika branscher och har de senaste fem åren verkat som VD på Ekeri i Pedersöre, ett familjeföretag som tillverkar lösningar för transportsektorn.

– Jag trivdes utmärkt på Ekeri, men jag har länge följt Rani Plast med intresse. Det är ett familjeägt, framgångsrikt och internationellt bolag och för mig känns det väldigt spännande att få börja här.

Rani Plast är ett familjeägt, framgångsrikt och internationellt bolag och för mig känns det väldigt spännande att få börja här.

Förpackningsbranschen har haft en stark tillväxt under de senaste åren och efterfrågan på hållbara förpackningslösningar fortsätter att öka. Enligt Laurila är framtidsutsikterna goda för Rani Plast, mycket tack vare bolagets möjligheter och vilja att kontinuerligt investera i nya anläggningar för att upprätthålla och utveckla bolagets konkurrenskraft på den globala marknaden. Koncernen har som målsättning att bli klimatneutral innan år 2035 och hållbarhet är en ledstjärna i det dagliga arbetet.

– Processindustri är nytt för mig och det kommer att ta en tid för mig att sätta mig in i alla processer, men lyckligtvis finns det en enorm kunskap inom organisationen. Jag ser en fördel i att Rani Plast är ett familjeföretag med en rask beslutsgång utan byråkrati.

Jag ser en fördel i att Rani Plast är ett familjeföretag med en rask beslutsgång utan byråkrati.

Laurila har en ekonomiemagisterexamen från Hanken och har tidigare arbetat med optionshandel på Estlander & Rönnlund (1999–2002) och i olika ledningspositioner på Nautor’s Swan (2002–2006) och Baltic Yachts (2011–2015). På Ekeri var han produktionschef (2006–2011) och VD (2016–2022).