ecofacility copy

I Eco-enheten tas allt tillvara

Hållbarhet

Med den nya Eco-linjen tar Rani Plast ett rejält kliv mot framtiden. Här förvandlas spillmaterial till nya granulat – som i sin tur återanvänds i våra förpackningsfilmer.

I Eco-enheten vid Bjölas får besökarna en glimt av framtiden. I ena änden finns stora rullar med spillmaterial av olika kvalitet och färger, och intill ligger högar med kasserad plastfilm. Materialet matas in i den nya re-granuleringslinjen där plasten mals, smälts ner och kommer ut som nya plastgranulat – redo att gå tillbaka i produktion.

Målsättningen har varit att skapa ett slutet kretslopp. Hållbarhets- och utvecklingsdirektör Mats Albäck är nöjd med det han ser:

– Redan detta år siktar vi på att andelen återvunnet material i våra förpackningsfilmer ska vara i medeltal 25 procent, i vissa filmer mer och i andra mindre, säger han.

Den nya linjen kan producera upp till 1500 kilo granulat per timme, vilket innebär en tilläggskapacitet på cirka 8000 ton återvunnet material per år.


Eco-enheten är ett bra exempel på cirkulär ekonomi. Det egna produktionsspillet blir ny råvara, och de återvunna granulaten styrs vidare för lagring i de stora silorna på fabriksområdet. En del packas också i storsäckar som skickas till våra andra enheter. Den nya linjen kan producera upp till 1500 kilo granulat per timme, vilket innebär en tilläggskapacitet på cirka 8000 ton återvunnet material per år.

– Det som tidigare var avfall blir nu prima råvara. Det här innebär att vi internt kan optimera kvaliteten och erbjuda våra kunder produkter med en större andel återvunnet material, säger Mats Albäck.

Vi är väldigt nöjda med själva extrudern och nu gäller det att fortsätta optimera processen. Framför allt på hur vi på bästa sätt ska kunna styra materialflödet.

Mats Albäck

Den nya enheten togs i bruk i januari och körs redan för fullt, men ska ännu kompletteras med en del kringutrustning. Största delen av spillmaterialet kommer från fabrikens egen produktion, men tanken är också att så småningom öka andelen material utifrån.

– Vi är väldigt nöjda med själva extrudern och nu gäller det att fortsätta optimera processen. Framför allt på hur vi på bästa sätt ska kunna styra materialflödet, säger Mats Albäck.

Det är han som tillsammans med tekniska chefen Ulf Sandvik och förmannen Mika Yli-Soini planerat anläggningen och ser till att allt fungerar som det ska.

– Vi ställer väldigt höga krav på kvaliteten när det gäller återvunnet material, säger Mats Albäck.

Rani Plast har under en lång tid jobbat för att minska fabrikens klimatavtryck och den nya re-granuleringsenheten är ett stort steg i rätt riktning. Investeringen handlar om att nå företagets ambitiösa klimatmålsättningar, men är också ett sätt att tillgodose kundernas allt högre krav på högklassiga och återvunna material. På taket finns dessutom solpaneler som förser fabriken med el.

I slutet av linjen kyls de nya granulaten ner med hjälp av kallt vatten. Mats Albäck visar en handfull runda, svarta granulat som ännu är alldeles varma.

– Det här granulaten är hundra procent återvunnet material, dessutom av bästa kvalitet, säger han.

Eco-enheten i siffror

  • 8000 ton per år, så mycket tilläggskapacitet ger den nya enheten.
  • 100 procent återvunnet råmaterial matas tillbaka in i produktionen.
  • 200 graders värme hjälper till att smälta den återvunna plastmassan, som senare kyls ner och blir nya granulat.
  • 845 solpaneler med en toppeffekt på 350 kilowatt förser enheten med el, som ett led i satsningen mot en fossilfri energianvändning.
  • 2035 är året då vi hoppas uppnå ett av våra viktigaste klimatmål – att Rani Plasts produktion ska vara helt koldioxidneutral. Eco-enheten är ett viktigt steg i denna satsning.

Vill du veta mer?

20230110-esk_11 Magnus

Magnus Lundén

Sales Manager
+358505939545
Boka möte