Refrigerator in the supermarket

BRC-certifikat i land

Hållbarhet

Både befintliga och nya kunder drar nytta av det nya certifikatet.

Kvalitetschef Joacim Kaitajärvi pustar ut efter en lång och omfattande certifieringsprocess och har all orsak att vara nöjd. BRC-auditeringen i maj gav ett gott A-betyg och han märker redan av flera positiva synergieffekter när det kommer till arbetssäkerheten och arbetstrivseln.

Även försäljningschef Jan Knutar är nöjd med att ha rott certifikatet i land och ser med stor tillförsikt fram emot att skapa nya kundrelationer inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.

Att ha lyhördhet inför globala utmaningar, och förstå marknader i snabb förändring med ett ökat produktsäkerhetsbehov, är en grundförutsättning för framgång. De senaste åren har vi på Rani Plast jobbat målmedvetet tillsammans med våra samarbetspartners för att stärka vår kvalité och produktsäkerhet samt utveckla våra interna processer för att tillgodose våra kunders önskemål. Vi är väldigt nöjda och tacksamma över de råd och det stöd vi fått under certifieringsprocessen av våra samarbetspartners.

– Jag lyfter på hatten för vår personal som rott certifieringen i land och sen är det upp till oss att dra nytta av det goda jobb de gjort. Våra kunder utmanar oss också att bli bättre. De har sagt vad de önskar och vi har lyssnat, förklarar Jan.

Nya affärsmöjligheter inom livsmedels- och läkemedelsbranschen

Våra kunder har lärt känna oss som en kvalitetsmedveten leverantör med välfungerande förpackningsfilmer och här har BRC-certifikatet länge varit ett naturligt nästa steg i utvecklingsprocessen. Vi ser i synnerhet fram emot att betjäna våra livsmedels- och läkemedelskunder, genom att erbjuda ännu tryggare filmer för både primära och sekundära förpackningar.

Det här medför ytterligare fokus på kvalitet och ger oss nya möjligheter. Vi växer tillsammans med dem. Samtidigt stärker BRC-certifikatet vår position som en pålitlig leverantör, tillägger Jan.

Minskar arbetsbördan

Rani Plast ser också att arbetsbördan för våra kunder kommer att minska vilket känns som en positiv utveckling av kundbetjäningen.

– Tidigare har många av våra kunder själva auditerat oss för att uppfylla sina egna krav på underleverantörer. Nu när vi är certifierade vet våra kunder att våra produkter håller en hög produktsäkerhetsnivå, förklarar Joacim stolt.

Renare, säkrare och hållbarare med plast

Plastens framtid har ifrågasatts flera gånger de senaste åren, men Jan och Joacim är samstämmiga. Plast som förpackningsmaterial är nummer ett och kommer så att förbli. De anser att plastens råmaterial och tillverkningsmetoder kommer att utvecklas och inget slår plastens förmåga att skydda livsmedel.

– Plastens viktigaste funktion som förpackningsmaterial är att skydda produkten från yttre faktorer. Vi har insett hur viktigt det är att ha livsmedel som är rätt förpackade för att skydda dess innehåll och vikten av att de inte ligger öppna framme. Plasten förlänger livsmedlens hållbarhet och drar således ner matspillet som är den stora boven. Jag ser stora möjligheter med plast som förpackningsmaterial, så länge vi tar vårt ansvar såväl som leverantörer och konsumenter, understryker Jan.

För mer information vänligen kontakta:

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

Sales Manager
+358 50 066 4419
Boka möte