Bättre foderkvalitet med Rani Plasts nya syrgasbarriärfilmer

Inför odlingssäsongen 2019 lanserade Rani Plast två nya syrgasbarriärfilmer: underlagsfilmen RaniPrO2 och plansilofilmen RaniSilO2. En del odlare har använt plansilofilmen som enda film, vilket underlättar täckningsarbetet och säkrar foderkvaliteten.

Rani Plasts nya odlingsfilmer släpper igenom 100 gånger mindre syre jämfört med traditionella filmer. Filmerna skyddar alltså fodret mer effektivt och ger sålunda ett bättre slutresultat.
– De nya barriärfilmerna har nu funnits på marknaden i en säsong och de har fått utmärkt feedback från våra kunder, berättar Harri Furu, Area Sales Manager vid Rani Plast.

De finländska mjölkbönderna Eliisa och Martti Kumpula från Nivala och Juho Mehtälä från Haapajärvi använde den nya plansilofilmen RaniSilO2 som enda film under hela senaste säsongen. Eliisa och Martti använde filmen på många olika ställen: på stukan och på krossade säd i plansilon i ladan. Också Juha Mehtälä har använt filmen på både stuka och plansilo med utmärkta resultat.
– Filmen visade sig vara mycket bra. Inget av fodret blev förskämt utan allt höll sin goda kvalitet till 100 %, från början till slut. Till och med krossäden bevarades perfekt, trots att den brukar vara mycket känslig för syre. Filmen tål också frost mycket väl, berättar Eliisa Kumpula.

Att breda ut filmen var lätt eftersom odlarna använde endast plansilofilm. Filmen är också något mjukare än traditionell film, vilket betyder att den formar sig bättre på fodret.
– När man är få personer som breder ut plansilofilmen underlättar det arbetet om man har endast en film. Den flyger inte heller med vinden utan slätas ut lätt, konstaterar Mehtälä.

Kumpula berömmer för sin del filmens hållbarhet. Hon lämnade bort skyddsnätet helt och hållet.
– Jag kan gå på plasten utan problem, den varken trycks ner eller töjs under foten. Vi använde gamla bildäck som tyngder, utan skyddsnät. Det räckte fint och filmen höll, berättar hon.

Ett annat sätt att skapa en syrgasbarriär är att använda underlagsfilmen RaniPrO2  under den traditionella plansilofilmen. Samtidigt minskar underlagsfilmen risken för luftfickor. I båda filmerna skapas syrgasbarriären med ett så kallat EVOH-lager, vilket betyder att filmen tillverkas med sjuskiktsteknik.

– Filmen kostar lite mer, eftersom tillverkningsprocessen är mer komplex och själva råvaran är dyrare.  Odlarens totalkostnader är ändå mindre, eftersom fodret håller bättre kvalitet och djuren hålls friskare, preciserar Furu.

– Den nya filmen minimerar foderförlusterna och minskar arbetsmängden, vilket leder till att totalkostnaderna blir mindre, konstaterar också Kumpula och Mehtälä.


Mera information

För mera information om Rani Plasts barriärfilmer och andra jordbruksfilmer vänligen kontakta:

Harri Furu
Area Sales Manager

+358 40 527 2458
harri.furu@raniplast.com