technical-product-features-barrier-film

Våra effektiva jordbruksfilmer med syrgasbarriär är över hundra gånger effektivare än traditionella filmer på att hålla syre ute. Tack vare skyddet mot syre kan ensilageförlusterna minimeras. Den effektiva syrgasbarriären skapas med ett EVOH-skikt, som tillverkas med den senaste 7-skiktstekniken.

De utmärkta mekaniska egenskaperna hos vår plansilofilm RaniSilo2 skyddar ensilaget effektivt under förvaringen, eftersom barriärens egenskaper förebygger tillväxten av oönskade bakterier, mögel och mykotoxiner. Med syrgasbarriärfilmen bevaras energiinnehållet och näringsvärdet i fodret, vilket har en positiv effekt på djurens hälsa och produktion. Syregasbarriären påverkar inte återvinningen av filmen.

Undersökningar visar att syrgasbarriärfilmer avsevärt minskar foderförlusterna i det översta skiktet av stukan. Torrsubstansintaget (DMI) är den viktigaste enskilda faktorn som påverkar mjölkproduktionen, foderkostnaderna och därigenom lönsamheten.

Kontakta din lokala representant för mer information om våra effektiva barriärfilmer.