iStock-527072689-m

Sluten återvinnings­process för virkestäcknings­filmer

Hållbarhet

Tillsammans med Lassila & Tikanoja utvecklade Rani Plast ett slutet återvinningskoncept för virkestäckningsfilmer. Konceptet minskar klimatavtrycket och erbjuder också ett enkelt sätt att återvinna använd film.

I ett års tid har Art-Paks kunder i Finland haft möjlighet att få sina virkeshuvor och -filmer insamlade av Lassila & Tikanoja. De regranulerar huvorna och filmerna i sin fabrik och returnerar regranulatet till Rani Plast. Rani Plast använder det återvunna materialet för tillverkningen av RaniWPC som Art-Pak konverterar till virkestäckningshuvor och -filmer.

– Med denna slutna återvinningsprocess har Rani Plats minskat klimatavtrycket av virkestäckningshuvor och -filmer. Och i bästa fall har slutkunderna även fått ersättning för stora mängder avfall som annars skulle ha gått till förbränning, säger Art-Paks försäljningschef Tom Vikman.

Vi har fått positiv respons och många ser det som ett fungerande helhetskoncept.

Tom Vikman

Mycket positiv feedback

Kravet på att återvinna plastavfallet är numera lagstadgat såväl i Finland som på EU-nivå och många av Art-Paks kunder har valt att satsa på det här insamlingskonceptet. Art-Paks virkestäckningshuvor och -filmer passar väl för återvinning eftersom de endast innehåller polyeten och inte består av flera olika råmaterial som gör återvinningen omöjlig.

– Vi har fått positiv respons och många ser det som ett fungerande helhetskoncept att ha Lassila & Tikanoja som samarbetspartner när det kommer till insamling och återvinning av avfall av den här typen. De flesta kunder har anskaffat en balpress eller leasat en av Lassila & Tikanoja, förklarar Tom.

– Det är en väldigt enkel återvinningsprocess. Vi har gemensamma intressen och vårt samarbete har fungerat väldigt bra, säger kundansvariga Mikko Mäenpää från Lassila & Tikanoja.

Rani söker flera samarbetspartners 

Closed Loop-återvinning är något som Rani Plast också använder i tillverkningen av såväl lantbruksfilmen RaniWrap EcoL som avfallsinplastningsfilmen Rani- Bond EcoL och med det här fungerande Lassila & Tikanoja-samarbetet i bakfickan vänder sig man sig nu västerut och söker en liknande samarbetspartner.


Slutet återvinningskretslopp för virkestäckningsfilm

Vill du veta mer?

P200603_esk_0801

Tom Vikman

Försäljning
+358 40 823 8470