technical-product-features-repel

Vår innovativa balfilm RaniRepel innehåller en giftfri, naturlig aktiv ingrediens med en lukt och smak som är frånstötande för kråkor, korpar, råttor och möss, men som inte överförs till den förpackade säden eller jorden.

Skador på balarna orsakade av gnagare och fåglar kan förstöra ensilage och foder och orsaka ekonomiska förluster för lantbrukaren i form av förstört spannmål och tidsåtgång för reparationer. Skador på balarna kan orsaka mögel, förorenad säd och bakterietoxicitet, vilket i sin tur kan försämra boskapens hälsa och mjölkproduktion. RaniRepel är utvecklad för att avsevärt minska dessa risker. Avvisande ämnet påverkar inte återvinningen av filmen.

Vår produktutveckling testar aktivt den avvisande tillsatsen i andra filmer, utan att ge avkall på de mekaniska egenskaperna.

Kontakta din lokala säljrepresentant för mer information om våra nya skadedjursavvisande filmer, för användning inom och utanför lantbruket.