Rani-news-novelle-recycled

Rani Plast hjälper Hartwall att uppnå högt uppsatta hållbarhetsmål

Hållbarhet

Hartwall har som mål att bara använda återvunna material i sina förpackningar. För att nå målet spelar samarbetet med Rani Plast en viktig roll.

Det är inga otydliga mål eller svävande ord Hartwalls inköpschef Asko Sipola levererar. Budskapet är klart. Hartwall satsar på hållbarhet och år 2025 skall alla råvaror de använder bestå av en helt återvunnen råmaterialbas. Företaget har delat in sina förpackningsmaterial i olika kategorier: glasflaskor, burkar, PET-flaskor, fat, BIB-påsar, krympfilm, kartong, kartonger och etiketter. I dag tillverkas pappersetiketter för glasflaskor och vissa PET-flaskor redan till 100 procent av återvunnet material. Utvecklingen av förpackningsmaterial tillverkat av återvunnet material är snabb och där kommer det goda samarbetet med Rani Plast väl till pass.

Tillgänglighet av återvunna råvaror av hög kvalitet är a och o

Samarbetet mellan Rani Plast och Hartwall som företag är etablerat sedan 6–7 år sedan och de senaste åren samarbetar duon aktivt kring krympfilmen RaniCollationShrink EcoL som omsluter klassikerna Jaffa och Novelle Citronelles multiförpackningar.

– För våra konsumenter är gröna värderingar väldigt viktiga och allas önskan och målsättning är att minska klimatavtrycket. Idag är Rani Plast en av två lika starka leverantörer av krympfilm och våra hållbarhetsmål kräver mycket av våra leverantörer. De måste ha tillgång till högkvalitativt återvunnet material och filmens tekniska egenskaper behöver säkerställas för att klara av de höga hastigheterna på vår produktionslinje, förklarar Sipola.

Våra hållbarhetsmål kräver mycket av våra leverantörer. De måste ha tillgång till högkvalitativt återvunnet material.

Asko Sipola

Krympfilmen RaniCollationShrink EcoL kring klassiker

Idag använder Hartwall krympfilmen RaniCollationShrink EcoL kring Novelle Citronelles PET-flaskor som säljs i 24-pack. Krympfilmen omger också Jaffas 24-pack och 6-pack.

– Det är ett medvetet val att välja en krympfilm av återvunnet material för att nå våra hållbarhetsmål. Vi vill ha en snygg och högkvalitativ förpackningsfilm, men vi förstår också att man inte kan få en riktigt lika bra tryckyta som när man använder jungfruligt råmaterial. Vi är nöjda med krympfilmerna som Rani Plast levererar och våra konsumenter förstår varför en krympfilm som består av återvunnet material avviker visuellt, säger Sipola.

Rani Plast prioriterar återvinning av plast

I Finland satsar man på återvinning och utvecklingen går framåt hela tiden. Plastavfallet från industrin håller generellt sett hög kvalitet och i dagarna tar man i bruk i en helt ny regranunuleringsenhet vid Rani Plast-fabriken i Bjölas – för att ännu bättre kunna tillgodose kundernas behov av återvunnet material. Den nya anläggningen kommer inledningsvis att smälta och göra granulat av Rani Plasts eget produktionsspill, men framöver kan anläggningen komma att ta emot insamlat plast även utifrån. 

–  Det gläder oss att våra kunder sätter höga ambitiösa hållbarhetsmål, som stödjer en cirkulär ekonomi. Tillsammans med kunder och maskinleverantörer arbetar vi aktivt för att öka andelen återvunnet material i alla våra förpackningsfilmer. Våra nya maskininvesteringar är optimerade för  användningen av höga andelar återvunnet material, inflikar Rani Plasts försäljningsdirektör Dennis Granqvist.

Tillsammans med kunder och maskinleverantörer arbetar vi aktivt för att öka andelen återvunnet material i alla våra förpackningsfilmer.

Dennis Granqvist

Finländska bostadsbolag är enligt lag skyldiga att erbjuda invånarna möjlighet att återvinna plastavfall. Sipola betonar dock att det är viktigt att involvera hushållen allt mer i återvinningsprocessen. Bara lite glas eller metall bland plastavfallet förstör råvaran. Här behöver hushållen följa industrin goda exempel och bli ännu bättre på att källsortera avfall.

– När det kommer till våra hållbarhetsmål för 2025 och återvunnet material så är vi stolta över att en del av vårt material redan idag tillverkas av 100 procent återvunnet material. Mot slutet av året kommer även kartongen som vi använder att bestå av över 90 procent återvunnet material. I medeltal består den plast som Hartwall idag av 70 procent återvunnet material. Det är för vår del viktigt att plast inte kommer på efterkälken och att plaståtervinningsprojekten prioriteras, avslutar Sipola.

Vill du veta mer om våra högkvalitativa dryckeskrympfilmer?

20230110-esk_11 Magnus

Magnus Lundén

Sales Manager
+358505939545
Boka möte
P200603_esk_1695

Satu Kauppinen

Sales
+358 40 727 4213