20230217-esk_190-3

Rani Plast använder allt mer återvunnet material – ”Det här är bara början”

Hållbarhet

Efterfrågan på hållbara förpackningslösningar växer. På Rani Plast tar vi kundernas önskemål på allvar och ökar kontinuerligt andelen återvunnet material i våra produkter. Och det här är bara början.

Allt fler vill ha hållbara förpackningslösningar. Det kan handla om att nå egna hållbarhetsmål, möta kundernas krav eller att anpassa sig till nya regelverk och direktiv – eller en kombination av allt detta. Det här är ett önskemål som vi på Rani Plast tar på allvar.

Vår nya Eco-anläggning i fabriken i Bjölas har nu varit i bruk i ett år. Anläggningen är utrustad med en ny och modern Erema-regranuleringslinje som möter morgondagens krav på allt mer hållbara lösningar.

Tack vare den nya linjen har mängden återvunnet råmaterial i vår produktion ökat med 11%.

Och statistiken talar ett tydligt språk – under det senaste året har vi återvunnit sammanlagt 6100 ton eget produktionsspill, vilket är en fördubbling jämfört med vår tidigare utrustning. Det här betyder också att vi har en 11-procentig ökning av andelen återvunnet material i vår egen produktion.

Hos konsumenterna ser vi i dag en allt större vilja att stöda varumärken som jobbar för en hållbar omställning. Vill du visa att du är med på resan? Vi har tagit fram en logo som du kan låta trycka på din förpackningsfilm, för att visa att produkten innehåller återvunnet material. På det sättet kan du göra det enklare för slutkunden att välja rätt.

25 procent återvunnet råmaterial senast år 2025

Under 2024 siktar vi på att använda den totala kapaciteten på de tre linjerna i Eco-hallen. Målsättningen är också att öka andelen externt avfallsmaterial.

– Vill du bli av med använda filmer? Vi har möjlighet att ta emot kundavfall och är ständigt på jakt efter okontaminerat plastavfall som vi kan förvandla till nya granulat, säger hållbarhets- och utvecklingsdirektör Mats Albäck.

Utmaningen är att hitta rätt slags material som dessutom är tillräckligt rent för att klara Ranis stränga kvalitetskrav.

– Kvaliteten är något som vi inte kompromissar med, tillägger han.

Rani Plasts virkesemballage tillverkas redan i dag av 100 procentigt återvunnet material.

Försäljningsdirektör Dennis Granqvist säger att det också finns andra utmaningar med att ständigt öka andelen återvunnet material i produkterna, som att bibehålla filmens egenskaper samtidigt som priset inte får stiga för mycket. Men vi har ett ambitiöst mål, som vi inte viker ifrån. År 2025 ska våra filmer innehålla minst 25 procent återvunnet material. Och redan nu ser vi resultat av arbetet – exempelvis våra virkesemballage tillverkas redan i dag av 100 procentigt återvunnet material.

Eco-hallen hjälper produktionen att bli koldioxidneutral

Vår nya Eco-hall har också ett annat viktigt syfte – att hjälpa oss nå vårt mål att hela produktionen ska vara koldioxidneutral senast år 2035. Tidigare transporterade vi vårt eget spill till återvinningsanläggningar i södra Finland, men med en egen re-granuleringsenhet kan vi minska transporterna och därmed utsläppen.

Visste du att vi också satsat på solkraft? Under 2023 producerade solpanelerna på fabrikens tak över 200 000 kilowattimmar solel, vilket innebär en inbesparing på 87000 kilo koldioxid. Det här är lika mycket som att plantera 2600 träd – eller en hel liten skog!

Vill du veta mer om våra hållbara förpackningslösningar? Vänligen kontakta:

20190405_esk_1471

Dennis Granqvist

Försäljningsdirektör
+358400736490
Boka möte