RaniExcell

Excellent teknisk film för vidarekonvertering

iStock-1172233289

Produktfördelar

  • Lämpar sig för vidarekonvertering som tryckning, svetsning, beläggning och skärning
  • Olika dimensioner samt mått
  • Finns även filmversioner tillverkade med MDO-teknologi

Högkvalitativ teknisk film

Filmer för vidarekonvertering får en alltmer betydande roll. Tack vare vår kunskap om olika konverteringsprocesser samt vårt nära samarbete med maskinleverantörer kan vi erbjuda tekniskt lämpade konverteringsfilmer som uppfyller olika behov.

RaniExcel filmer används i olika konverteringsprocesser och i olika produktapplikationer, ofta i rollen som ångspärr eller bärarfilm.

Produktversioner

RaniExcell filmerna är skräddarsydda för olika konverteringsprocesser och produktapplikationer.

RaniExcell MDO filmversionerna tillverkas med MDO-teknologi (machine direction oriented) och är slitstarka, trots att de är tunna och således mera hållbara ur miljösynpunkt.

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.