210109_esk_0132

Nya linjer ökar produktionskapaciteten för återvunnen plast

Nyheter

Under 2021 och 2022 tas flera nya produktionslinjer i bruk och dessa bidrar till att höja flexibiliteten och bädda för omställningen till cirkulär ekonomi.

Efterfrågan på förpackningslösningar fortsätter att öka, inte minst på förpackningsfilmer tillverkade av återvunnet material. På Rani Plasts fabrik i Bjölas har en rad nya produktionslinjer tagits i bruk under 2021 och ytterligare en handfull nya linjer är beställda och kommer att förstärka produktionen under 2022. Satsningarna är ett sätt för Rani Plast att fortsättningsvis erbjuda kunderna högklassiga förpackningslösningar och smidig kundservice i en marknad som är inne i en förändring.

– Vi tror på en framtid för plastförpackningar och därför investerar vi i nya effektiva produktionslinjer. Globalt ökar användningen av plast, samtidigt som marknaden håller på att övergå till cirkulär ekonomi, där vi som producerar förpackningslösningar också tar hand om avfallet som uppstår, säger Mikael Ahlbäck, koncernchef på Rani Plast.

Vi tror på en framtid för plastförpackningar.

Mikael Ahlbäck

Minskar spill, ökar kvalitet

Fabriken har genom åren hållit maskinparken ständigt modern. Rani Plast var exempelvis först i Europa med en extruderingslinje som tillverkar upp till 22 meter bred lantbruksfilm i sju skikt. Linjen kördes i gång i slutet av 2016.

Sommaren 2021 förstärktes produktionen ytterligare med två produktionslinjer; en sju-skiktslinje för lantbruksfilm och en tre-skiktslinje för industrifilm. Ytterligare fyra nya produktionslinjer har beställts. Dessa kommer att backa upp fabrikens produktionskapacitet från och med hösten 2022. Det innebär en höjning av både produktionskapacitet och flexibilitet, vilket kommer att korta ner leveranstiderna till kunderna.

– De nya linjerna kommer även att minska produktionsspill och höja kvaliteten på förpackningsfilmerna. De ger oss också nya möjligheter att använda olika typer av råmaterial, inte minst granulat av återvunnet plastavfall, säger Mika Lammi, produktionschef på Rani Plast.

De nya linjerna kommer även att minska produktionsspill och höja kvaliteten på förpackningsfilmerna.

Mika Lammi

Fabriken kan nu också erbjuda en mångsidigare produktportfölj och nya tryckmöjligheter, tack vare de nya trycklinjerna som körts i gång under 2021.


Nya önskemål från kunderna

Återvunnen plastråvara är nu i ropet, men det är inget nytt för Rani Plast. Fabriken har sedan många decennier, i tillverkningen av vissa produkter, återanvänt regranulerat plastavfall från produktionen. Hösten 2022 kommer en ny toppmodern regranuleringsanläggning att stå klar. Den nya anläggningen kommer inledningsvis att smälta och göra granulat av Rani Plasts eget plastavfall, framöver kan anläggningen även ta emot insamlad plast utifrån.

– Våra kunder frågar mer och mer efter produkter som består av återvunnet material. Det finns numera en större acceptans hos konsumenter för att förpackningsfilmer av återvunna material inte har samma estetiska kvalitet. Vissa kunder vill till och med att de ska synas på själva plastförpackningen att den är tillverkad av återvunnet material. Det har skett en klar attitydförändring under de senaste tre–fyra åren, säger Dennis Granqvist, försäljningsdirektör på Rani Plast.

Fabriken i Bjölas har under 2021 utrustats med nya linjer som breddar produktsortimentet och ger nya affärsmöjligheter.