020922_esk_0312

Rani Plast ökar användningen av återvunnet råmaterial

Nyheter

EU:s plaststrategi sätter fart på plastindustrins resa mot en cirkulär ekonomi. Rani Plast investerar som bäst för att kunna öka användningen av återvunnet material i filmtillverkningen.

EU-kommissionen ser en viktig roll för plastindustrin i den europeiska ekonomin och har satt upp en plaststrategi för 2030. I strategin konstateras att återvunna plastmaterial hjälper oss att minska miljöpåverkan och lösa ett antal framtida hållbarhetsutmaningar. Samtidigt behöver plastbranschen bli mer cirkulär och plaststrategin innehåller därför en rad målsättningar som backas upp med direktiv. Ett av de konkreta huvudmålen är att alla plastförpackningar inom unionen ska vara återvinnbara eller återanvändbara kostnadseffektivt innan 2030. Även Storbritannien har sedan april 2022 infört en skatt på alla plastförpackningar som består av mindre än 30 procent återvunna råmaterial.

Välkomnar krav på industrin

Inom vår produktutveckling pågår ett ständigt arbete med att ta fram olika typer av förpackningsfilmer som tillverkats av återvunna råmaterial och som håller kundernas kvalitetskrav.

– Vi ser positivt på att det ställs krav på vår bransch och vi har också en egen strategi där ett delmål är att vi uppnår användningen av 25 procent återvunnet material inom 2023. Våra kunder frågar efter förpackningsmaterial som är tillverkat av återvunna råmaterial, vilket motiverar oss ytterligare att utveckla metoder för att öka andelen, säger Dennis Granqvist, försäljningsdirektör på Rani Plast.

Vi har också en egen strategi där ett delmål är att vi uppnår användningen av 25 procent återvunnet material inom 2023.

Vissa produktgrupper utmanande

Kvaliteten på återvunna råvaror har utvecklats mycket under de senaste åren, men inom tekniskt och funktionellt krävande produktkategorier, som sträckhuvar, finns fortfarande utmaningar.

– I vissa produktgrupper är det lättare att ersätta jungfrumaterial, till exempel inom dryckesförpackningsfilmer kan vi tillverka högkvalitativa produkter med höga andelar återvunna material.

När det gäller sträckhuva är det betydligt mer utmanande eftersom det är en film som töjs under användningen, samtidigt som det ska ge både pallstabilitet och logistiktrygghet åt kundens olika produkter. Dessutom påverkas filmens friktionsnivå (dvs. grepp) av användningen av återvunnet material och det gör det svårare att hitta en optimal funktion i olika förpackningsmaskiner för sträckhuva.

Ny regranuleringsanläggning ökar tillgången på återvunnet råmaterial

En annan stor bromsande faktor är den bristfälliga tillgången på återvunna råmaterial. Det gäller för hela branschen och därför är det en förutsättning att insamlingssystemen effektiviseras.

– Vår nya återvinningsanläggning för produktionsspill, som vi tar i bruk i slutet av 2022, kommer att ge oss en större volym, men för att vi och hela branschen ska komma upp i en högre andel återvunna råmaterial krävs en effektivare sortering av plastavfall från konsumenter, industri och handel.

Vår nya återvinningsanläggning för produktionsspill, som vi tar i bruk i slutet av 2022, kommer att ge oss en större volym.

EU efterlyser samarbete inom värdekedjor

I EU-kommissionens strategi kantas vägen mot cirkulär ekonomi av innovationer och investeringar, som gör omställningen möjlig.

– Våra maskininvesteringar som gjorts 2021–22 är viktiga för att öka vår kapacitet för tillverkning med återvunna råmaterial med hög kvalitet.

En viktig del i EU:s plaststrategi är att branschen ökar samarbetet mellan nyckelspelare i värdekedjan.

– Vi har långvariga etablerade samarbeten med olika länkar i värdekedjan. Tillsammans med kunder, råmaterialleverantörer, maskintillverkare och andra samarbetspartners fortsätter vi att utveckla nya sätt för att förse kunderna med cirkulära förpackningsmaterial, säger Dennis.

Du kan läsa mera om plaststrategin på Europeiska kommissionens webbsida.

Vill du veta mer?

20190405_esk_1471

Dennis Granqvist

Försäljningsdirektör
+358400736490
Boka möte