020922_esk_0312

Rani Plast lisää kierrätysmateriaalin käyttöä

Uutiset

EU:n muovistrategia vauhdittaa muoviteollisuuden matkaa kohti kiertotaloutta. Rani Plast investoi parhaillaan kierrätysmateriaalin lisäämiseen kalvotuotannossa.

EU:n komission mukaan muoviteollisuudella on tärkeä merkitys Euroopan taloudelle, ja komissio on laatinut vuoteen 2030 ulottuvan muovistrategian. Strategiassa todetaan, että muovimateriaalit auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia ja ratkaisemaan monia tulevia kestävän kehityksen haasteita. Samalla muovialan on kuitenkin siirryttävä aiempaa tehokkaammin kohti kiertotaloutta, ja siksi muovistrategia sisältää erilaisia tavoitteita ja niitä tukevia direktiivejä.

Strategian keskeisimpiä ja konkreettisimpia tavoitteita on, että kaikkien EU:ssa myytävien muovipakkausten tulee olla kierrätettävissä tai uudelleenkäytettävissä kustannustehokkaalla tavalla vuoteen 2030 mennessä. Myös Isossa-Britanniassa säädettiin huhtikuussa 2022 vero kaikille muovipakkauksille, joiden raaka-aineista alle 30 prosenttia on kierrätettyjä.

Suhtaudumme myönteisesti muutokseen  

Kehitämme jatkuvasti uudenlaisia kierrätysraaka-aineista valmistettuja pakkauskalvoja, jotka täyttävät asiakkaidemme laatuvaatimukset.

– Suhtaudumme myönteisesti alalle asetettuihin uusiin vaatimuksiin ja meillä on myös oma strategiamme, jonka yhtenä välitavoitteena on, että kalvotuotannossamme käytettävän kierrätetyn raaka-aineen osuus on vähintään 25 prosenttia vuoden 2023 loppuun mennessä. Asiakkaamme toivovat kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja pakkausmateriaaleja, mikä kannustaa meitä kehittämään uusia menetelmiä, joilla voidaan lisätä kierrätetyn materiaalin osuutta tuotannossamme, kertoo Rani Plastin myyntijohtaja Dennis Granqvist.

Tavoitteenamme on, että kalvotuotannossamme käytettävän kierrätetyn raaka-aineen osuus on vähintään 25 prosenttia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Osa tuoteryhmistä haastavia

Kierrätetyn raaka-aineen laatu on parantunut huomattavasti viime vuosina, mutta teknisesti ja toiminnallisesti vaativien tuoteryhmien, kuten kiristehuppujen, kohdalla on yhä haasteita.

– Joissakin tuoteryhmissä ensiömateriaalien korvaaminen on helpompaa. Esimerkiksi juomapakkauskalvojen tuoteryhmässä voimme valmistaa laadukkaita tuotteita, joissa kierrätysmateriaalien osuus on korkea.

Kiristehuppujen kohdalla tämä on kuitenkin haastavampaa, sillä kyseessä on käytettäessä venyvä kalvo, jonka on tuettava samalla myös pakkauslavaa ja suojattava asiakkaan tuotteita logistiikkaketjun eri vaiheissa. Kierrätysmateriaalin käyttö vaikuttaa myös kalvon tarttuvuuteen, mikä vaikeuttaa optimaalisen toiminnallisuuden saavuttamista erilaisissa kiristehuppuja käyttävissä pakkauskoneissa.

Eko-yksikkö mahdollistaa suuremmat kierrätysraaka-ainevolyymit

Toinen merkittävä hidaste on kierrätetyn raaka-aineen rajallinen saatavuus. Tämä koskee koko alaa, joten kehityksen edellytyksenä on keräysjärjestelmien yleinen tehostaminen.

– Uusi Eko-yksikkömme on tuonut käyttöömme lisää volyymia, mutta meille ja koko muovialalle kierrätysraaka-aineen lisäämisen välttämätön edellytys on, että kuluttajat, teollisuus ja kauppa pystyvät tehokkaammin lajittelemaan muovijätettä.

Uusi Eko-yksikkömme on tuonut käyttöömme lisää volyymia.

Euroopan komission uusi strategia tehostaa jätteiden lajittelua

EU:n komission strategia tukee kiertotalouteen siirtymistä tehostamalla jätteiden lajittelua lisääviä innovaatioita ja investointeja.

– Vuosien 2021–22 laitteistoinvestointimme ovat olleet tärkeitä laadukkaiden kierrätysraaka-aineista valmistettavien tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.

Tärkeä osa EU:n muovistrategiaa on alan arvoketjun avaintoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.

– Olemme tehneet jo pitkään läheistä yhteystyötä arvoketjumme eri osapuolten kanssa. Yhdessä asiakkaiden, raaka-ainetoimittajien, laitevalmistajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kehitämme jatkossakin uudenlaisia tapoja tarjota asiakkaillemme kestävimpiä pakkausmateriaaleja, Dennis kertoo.

Voit lukea muovistrategiasta lisää Euroopan komission verkkosivuilta.

Haluatko tietää lisää?

20190405_esk_1471

Dennis Granqvist

Myyntijohtaja
+358400736490
Varaa tapaaminen