481896176-2
Ilmastotavoitteet
Rani-Sustainability-illustration-v3

Ilmastotavoitteet

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat tärkeitä tekijöitä tuotesuunnittelussa ja pakkausteollisuuden strategisessa kehityksessä. Rani Plastin tavoite on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Tavoittelemme:

Vastuulliset pakkausratkaisut

 • Lisäämme uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä kalvoissamme.
 • Tarjoamme kaikille kalvoille kierrätettyjä vaihtoehtoja.
 • Tarjoamme helposti uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja hävitettäviä tuotteita.

Kiertotalous

 • Varmistamme, että meillä on täysi valmius tuottaa kalvoja kierrätetyistä ja uusiutuvista materiaaleista.
 • Vähennämme vuosittaisen muovihävikin määrää ja varmistamme 100 %:n uudelleenkäyttöasteen.
 • Käyttämällä fossiilittomia ja uusiutuvia energianlähteitä.

Muovin käytön optimointi

 • Tarjoamme asiakkaillemme ajantasaista tietoa uusista ekologisesti kestävistä raaka-ainevaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista.
 • Jatkamalla kalvojemme ohentamist.a
 • Tarjoamme asiakkaillemme teknistä tukea, jonka avulla he voivat optimoida muovin käytön.

Sosiaalinen vastuu

 • Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa ja kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.
 • Pyrimme kohti työympäristöä, jossa ei satu tapaturmia.
 • Kannustamme työntekijöitämme tekemään kestävää kehitystä tukevia aloitteita.

Rani Plast kehittää ja jalkauttaa kestäviä ratkaisuja tukeakseen kiertotaloutta

Kevät ja kesä 2022

 • Uusimme vihreän energian toimitussopimuksemme
 • Uusimme ISCC Plus -sertifiointimme
 • Allekirjoitimme energiatehokkuussopimuksen
 • Julkaisimme uudet toimintasääntömme
 • Asennettiin linjastoihin kaksi uutta granulointiyksikköä

Syksy 2022

 • Aurinkopaneelien asennus
 • Uuden granulointilaitoksen käynnistys
 • Uusien energiatehokkaiden tuotantolinjojen käynnistys

Suunnitelma vuosille 2023-2025

 • Arviointi siirtymisestä biokaasuun trukkien ja painolinjojen polttoaineena
 • Arviointi siirtymisestä biodieseliin kuljetusajoneuvojen polttoaineena
 • Kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien lisääminen kalvotuotannossamme
 • Suljetun kierron järjestelmästä peräisin olevien materiaalien osuuden lisääminen

2023 tavoite: 25% raaka-aineista ovat kierrätettyjä ja uusiutuvia

Rani Plast suhtautuu ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen erittäin vakavasti. Olemmekin luoneet kestäviä ratkaisuja koko toimintamme ajan esimerkiksi optimoimalla materiaalitehokkuuttamme.