481896176-2
Ilmastotavoitteet

Ilmastotavoitteet

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat tärkeitä tekijöitä tuotesuunnittelussa ja pakkausteollisuuden strategisessa kehityksessä. Rani Plastin tavoite on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Tavoittelemme:

Vastuulliset pakkausratkaisut

 • Lisäämme uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä kalvoissamme.
 • Tarjoamme kaikille kalvoille kierrätettyjä vaihtoehtoja.
 • Tarjoamme helposti uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja hävitettäviä tuotteita.

Kiertotalous

 • Varmistamme, että meillä on täysi valmius tuottaa kalvoja kierrätetyistä ja uusiutuvista materiaaleista.
 • Vähennämme vuosittaisen muovihävikin määrää ja varmistamme 100 %:n uudelleenkäyttöasteen.
 • Käyttämällä fossiilittomia ja uusiutuvia energianlähteitä.

Muovin käytön optimointi

 • Tarjoamme asiakkaillemme ajantasaista tietoa uusista ekologisesti kestävistä raaka-ainevaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista.
 • Jatkamalla kalvojemme ohentamist.a
 • Tarjoamme asiakkaillemme teknistä tukea, jonka avulla he voivat optimoida muovin käytön.

Sosiaalinen vastuu

 • Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa ja kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.
 • Pyrimme kohti työympäristöä, jossa ei satu tapaturmia.
 • Kannustamme työntekijöitämme tekemään kestävää kehitystä tukevia aloitteita.

Rani Plast suhtautuu ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen erittäin vakavasti. Olemmekin luoneet kestäviä ratkaisuja koko toimintamme ajan esimerkiksi optimoimalla materiaalitehokkuuttamme.