Biodegradable-plastic_RGB-192

Biologiskt nedbrytbar film kan tillverkas av fossilbaserad olja, majs eller socker och måste uppfylla alla fastställda krav på biologisk nedbrytbarhet och kompostering av plastprodukter.

Biologiskt nedbrytbar plast kan användas på många sätt och erbjuder lösningar för olika engångsartiklar eller kortvariga användningsändamål. En viktig faktor är att biologiskt nedbrytbara filmer också lämpar sig för förpackning av livsmedel.

Enligt experterna är vissa biologiskt nedbrytbara plaster fortfarande en utmaning, eftersom nedbrytningsprocessen är svår att kontrollera och materialet inte bryts ned tillräckligt snabbt för att kunna användas som organiskt avfall.

Biologiskt nedbrytbar plast kan tyvärr inte återvinnas tillsammans med vanligt plastavfall, eftersom det kan förstöras under återvinningsprocessen. Idag har många hushåll separata uppsamlingspunkter för biologiskt nedbrytbart avfall.

Kontakta din lokala representant för mer information om våra hållbara produkter och om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål gällande hållbara förpackningar.