Kombination av råmaterial

Även om plastförpackningar står för endast 0,5 % av Europas klimatavtryck för konsumenter levererar Rani Plast en egen hållbarhetsstrategi delvis genom att erbjuda klimatneutrala filmer för krävande förpackningslösningar.  Då efterfrågan på miljövänligare tillverkningsprocesser och produkter ökar använder Rani Plast mer biobaserat råmaterial och drar nytta av förbättringar i återvinningsteknologi.

Genom att kombinera fossilbaserade råmaterial med återvunnen plast och förnybart råmaterial, såsom biobaserade produkter från tallar, sockerrör och biodieselbaserade avfallsprodukter, kan Rani Plast anpassa sina filmer enligt kundernas krav och samtidigt minska CO2-påverkan. Genom att blanda dessa råmaterial kan vi optimera vårt klimatavtryck och filmens mekaniska egenskaper.

Aktiv produktutveckling

Rani Plast följer noggrant med den tekniska utvecklingen av nya råmaterial och motsvarande kommersiell utveckling i kunders verksamheter. Medan bägge går framåt blir Rani Plasts mål är att tillverka ett bredare sortiment av klimatneutrala produkter.

Kontakta vår försäljning för mer information om våra hållbara filmer och om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål gällande hållbara förpackningar.

Gula klimatneutrala-märket på våra produktgruppsidor indikerar att filmen också tillverkas av återvunnen och biobaserad polyeten.

Alternativa råmaterial för plast


Fossilbaserat

Mekaniskt återvunnet

ISCC+ certifierat
Källa Jungfrulig olja och gasbaserad Industri (PIR) eller konsument (PCR) Cirkulär och biocirkulär
Återvinning Normal Normal Normal
Teknisk prestanda Högt Måttlig Högt
Visuellt utseende Högt Måttlig Högt
Anpassning Avancerade förpackningar Normal skyddsfilm, ej livsmedel Avancerade förpackningar