Bioplastic_RGB 192px2

Vi vill erbjuda hållbarare alternativ för dina förpackningsbehov genom att erbjuda filmer av biobaserad polyeten, vilka lämpar sig för både livsmedel och andra produkter. Utvecklingen av nya konkurrenskraftiga och hållbara biobaserade plastråmaterial har avgörande betydelse för att minska beroendet av fossilbaserade råmaterial och på så vis även för produktens slutliga klimatpåverkan.

 

Produkter som innehåller råmaterial producerat av sockerrör har samma kvalitet och tekniska egenskaper som traditionell fossilbaserad polyeten. Biobaserade produkter är 100 procent återvinningsbara i den normala återvinningsprocessen.

Vår produktutveckling testar ständigt nya råmaterial till bioplast, såsom de nyligen lanserade talloljebaserad polyeten och matoljebaserad polyeten, för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål beträffande hållbara förpackningar.

Kontakta din lokala representant för mer information om våra hållbara produktlösningar.