För livsmedelsförpackningarna

Vi vill erbjuda hållbarare alternativ för dina förpackningsbehov genom att erbjuda filmer av biobaserad polyeten, vilka lämpar sig för både livsmedel och andra produkter. Utvecklingen av nya konkurrenskraftiga och hållbara biobaserade plastråmaterial har avgörande betydelse för att minska beroendet av fossilbaserade råmaterial och på så vis även för produktens slutliga klimatpåverkan.

Återvinnbart

Produkter som innehåller råmaterial producerat av sockerrör har samma kvalitet och tekniska egenskaper som traditionell fossilbaserad polyeten. Biobaserade produkter är 100 procent återvinningsbara i den normala återvinningsprocessen.
Vår produktutveckling testar ständigt nya råmaterial till bioplast, såsom de nyligen lanserade talloljebaserad polyeten och matoljebaserad polyeten, för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål beträffande hållbara förpackningar. Kontakta din lokala representant för mer information om våra hållbara produktlösningar.

Gröna märket på våra produktgruppsidor indikerar att filmen kan också tillverkas av biobaserad polyeten.

Alternativa råmaterial för plast


Fossilbaserat

Mekaniskt återvunnet

ISCC+ certifierat
Källa Jungfrulig olja och gasbaserad Industri (PIR) eller konsument (PCR) Cirkulär och biocirkulär
Återvinning Normal Normal Normal
Teknisk prestanda Högt Måttlig Högt
Visuellt utseende Högt Måttlig Högt
Anpassning Avancerade förpackningar Normal skyddsfilm, ej livsmedel Avancerade förpackningar