För krävande förpackningar

Det effektivaste sättet att minska plastfilmernas klimatpåverkan är att välja rätt råmaterial för tillverkningsprocessen. Återvunnen polyeten är ofta det miljövänligaste alternativet och ett steg mot effektiv materialanvändning i en cirkulär ekonomi

Återvunnet granulat kan helt eller delvis ersätta jungfruligt råmaterial vid produktionen av plastfilm. Återvunnet råmaterial kan användas för krävande förpackningslösningar och filmen kan återvinnas som normalt plastavfall. Användningen av återvunnet råmaterial begränsas fortfarande av stränga restriktioner när det gäller livsmedel, eftersom renheten är en kritisk faktor och det är svårt att spåra ursprunget av återvunnet granulat.

PIR & PCR

Vi använder både industriåtervunnen plast (PIR) och konsumentåtervunnen plast (PCR) i våra återvunna filmer. Tack vare vår produktutveckling kan våra filmer med industriåtervunnen plast anpassas enligt kundens processer och produktkrav.

Vi är övertygade om att användningen av återvunnet råmaterial kommer ytterligare att öka i takt med att återvinningsteknologin utvecklas. Kontakta din lokala representant för mer information om våra hållbara produkter och om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål gällande hållbara förpackningar.

Gråa märket på våra produktgruppsidor indikerar att filmen kan också tillverkas av återvunnen polyeten.

Alternativa råmaterial för plast


Fossilbaserat

Mekaniskt återvunnet

ISCC+ certifierat
Källa Jungfrulig olja och gasbaserad Industri (PIR) eller konsument (PCR) Cirkulär och biocirkulär
Återvinning Normal Normal Normal
Teknisk prestanda Högt Måttlig Högt
Visuellt utseende Högt Måttlig Högt
Anpassning Avancerade förpackningar Normal skyddsfilm, ej livsmedel Avancerade förpackningar