Instruktioner och rekommendationer för optimal användning av sträckfilm

1. Förvara plastfilmsrullarna i upprätt ställning i sina originalförpackningar, torrt och skyddade från direkt solljus.

2. Våra högklassiga förpackningar erbjuder fullständigt skydd för rullarna. De är försedda med perforerad öppning som säkerställer att kartongen hålls hel och är enkel att öppna.

3. Säkerställ att höjden på försträckningsenheten är justerad enligt balens mitt. Detta gäller för både runda och fyrkantiga balar. Om justeringen är felaktig kan det leda till otillräcklig överlappning vilket resulterar i försämrad foderkvalitet.

4. Försträckningsenheten skall vara ren och i bra skick. Undvik att översträcka plastfilmen. Översträckning leder till försämrad överlappning. Du kan kontrollera försträckningen genom att rita streck på filmen med 10 cm mellanrum. Dra filmen genom försträckningsenheten och mät avståndet. Ett avstånd på 17 cm mellan strecken betyder 70 % försträckning.

5. Ta väl hand om skärutrustningen och kontrollera den regelbundet. Om utrustningen inte fungerar som den skall bildas långa svansar. Detta problem kan undvikas genom att hålla rent, byta ut knivarna i tid och genom att hålla justeringen korrekt.

6. Välpressade balar är täta, reguljära och kantiga till formen.

7. Sex skikt av plastfilm garanterar vanligen ett års förvaring på balar med torrsubstanshalt upp till 50 %. Högre torrsubstanshalt kräver fler skikt.

8. Vi rekommenderar att emballera pressade balar inom två timmar. Balar som inte är emballerade värms långsamt upp vilket resulterar i förlorad ensilagekvalitet.

9. Vi rekommenderar tilläggsvarv av plast vid skarven av två balar när en tubinplastare används.

10. Vi rekommenderar inte emballering i mycket dammiga miljöer. Detta kan resultera i ansamling av damm mellan skikten vilket kan påverka vidhäftningen och därigenom ensilagekvaliteten.

11. För att minimera risken för vatten mellan skikten i fyrkantsbalar, säkerställ att det sista filmskiktet är svept över balens ovansida. Det finns en potentiell risk för vattenfickor att uppstå om det sista skiktet sveps längs sidan av balen.

12. Efter emballeringen bör balarna flyttas till förvaring antingen omedelbart eller efter att 72 timmar har gått.

13. För att undvika fågelattacker på balarna, stapla dem så fort som möjligt och täck dem med ett skyddsnät.

14. Om du har frågor gällande våra filmer, tveka inte att kontakta vårt sakkunniga team!
Customer-service_RGB

Videon relaterade till användning av våra sträck- och silofilmer