RaniWPC

Effektiv film för skydd av sågat virke

_PDV7342_paino

Produktfördelar

  • Återvinningsbar skyddfilm som innehåller återvunnet råmaterial
  • Effektivt skydd för hantering och transport av sågat virke
  • Finns också med friktionsyta för krävande väderförhållanden
  • Tillgänglig även med högkvalitativt flexotryck

Effektivt virkesskydd

Våra slitstarka virkesstäckning har alla tekniska egenskaper som behövs för att skydda sågat virke under hantering, lagring och transport. RaniWPC skyddar ditt sågade virke effektivt mot regn, fukt och solljus.

Vi erbjuder virkestäcking med eller utan flexotryck, allt efter dina behov. RaniWPC kan också konverteras till färdiga virkestäckningshuvar för enklare hantering och komprimerat skydd.

Det återvunna råmaterialet i RaniWPC härstammar delvis från ett slutet kretslopp där gammal virkestäckningsfilm omvandlas till ny virkestäckningsfilm.

Produktversioner

Tack vare ett kontinuerligt produktutvecklingsarbete kan vi erbjuda produkter för olika virkesapplikationer, lämpade för både manuell och maskinell förpackning.

Läs mer om våra högkvalitativa virkesskydd på www.art-pak.fi!

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.