RaniWPC

Effektiv film för skydd av sågat virke

_PDV7342_paino

Produktfördelar

  • Återvinningsbar skyddfilm som innehåller återvunnet råmaterial
  • Effektivt skydd för hantering och transport av sågat virke
  • Finns också med friktionsyta för krävande väderförhållanden
  • Tillgänglig även med högkvalitativt flexotryck

Effektivt virkesskydd

Skydda ditt sågade virke under transport, hantering och lagring med RaniWPC.  Skyddsfilmens tekniska egenskaper ger virket ett effektivt skydd mot regn, fukt och solljus.

Välj mellan virkestäckning med och utan flexotryck. Du kan också konvertera RaniWPC till färdiga virkestäckningshuvar för enklare hantering och komprimerat skydd.

Det återvunna råmaterialet i RaniWPC härstammar delvis från ett slutet kretslopp där gammal virkestäckningsfilm omvandlas till ny virkestäckningsfilm.

Produktversioner

RaniWPS är utvecklat för både manuell och maskinell förpackning och lämpar sig för flera olika virkesrelaterade produkter. Vi arbetar ständigt med produktutveckling för att kunna erbjuda nya och förbättrade egenskaper.

Läs mer om våra högkvalitativa virkesskydd på www.art-pak.fi!

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.