RaniFilm

Flexibel film för maskinell förpackning

RaniFilmfl8147-3

Produktfördelar

  • Skyddar dina produkter effektivt under transport, lagring och hantering
  • Finns i olika dimensioner och mått
  • Lämplig för både livsmedelsprodukter och icke-livsmedelsprodukter
  • Finns också med friktionsyta

Effektivt skydd

Vår förpackningsfilm uppfyller moderna förpackningskrav, tack vare vårt kontinuerliga produktutvecklingsarbete och vårt nära samarbete med maskinleverantörer och kunder. RaniFilm lämpar sig för maskinell förpackning.

Produktversioner

Tillgänglig för maskinell förpackning i ett flertal olika produktversioner.

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.