RaniFilm

RaniFilm är en PE-film av allmän karaktär med mycket brett användningsområde.

Produktinformation

RaniFilm har ett mycket brett användningsområde. Den fungerar oftast som skydd av något slag och används inte för vidarekonvertering. RaniFilm kan användas både för livsmedel (food) och andra segment (non-food).