metsassa-kuvia-suomesta
Hiilijalanjälki
graphic

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkemme pienentäminen on Rani Plastille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja sen myötä tarjoamaan asiakkaillemme kestävämpiä pakkausvaihtoehtoja.

Mielestämme on olennaista seurata ja mitata säännöllisesti toimintamme ympäristövaikutuksia. Elinkaarianalyysi (LCA) on menetelmä, jonka avulla tunnistetaan, mitataan ja arvioidaan kaikki pakkauskalvon valmistamisesta syntyvät energia- ja materiaalivirrat.

Pakkausmateriaalin hiilijalanjälki on suhteellisen pieni

Brandt & Pilzin heinäkuussa 2011 tekemän, tuotteen elinkaarta mittaavan LCA-tutkimuksen mukaan hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät, jos muovipakkaukset korvattaisiin vaihtoehtoisilla pakkausmateriaaleilla. Tärkeimpinä tekijöinä tähän vaikuttavat seuraavat seikat: muovipakkaus ajaa saman asian mutta huomattavasti vähemmällä materiaalilla, estää ruokahävikkiä ja on helppo kierrättää ja käyttää uudelleen.  

Useille pakkauskalvoillemme vuonna 2019 tehdyt elinkaaritutkimukset auttoivat meitä ymmärtämään, millä tuotantoprosessin vaiheilla on merkittävimmät ympäristövaikutukset, ja tunnistamaan alueet, joita on kehitettävä edelleen.

Pylväsdiagrammi havainnollistaa neitseellisestä polyeteenistä ja 50 % kierrätetystä polyeteenistä valmistetun pakkauskalvon tuotannossa syntyvien hiilidioksidipäästöjen eroa. Kaavio osoittaa, kuinka voimme pienentää hiilijalanjälkeämme lisäämällä kierrätetyn muoviraaka-aineen osuutta pakkauskalvoissamme.

Ympyrädiagrammi puolestaan jakaa Rani Plastin operatiivisen hiilijalanjäljen osiin ja osoittaa, että kuljetus ja sähkönkulutus aiheuttavat eniten hiilidioksidipäästöjä. Rani Plast on jo ryhtynyt toimenpiteisiin pienentääkseen hiilijalanjälkeään ja siirtynyt käyttämään 100 % uusiutuvista lähteistä saatavaa sähköä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

Kaikkien Euroopassa käytettyjen kotitalouksien ja kaupallisten muovipakkausmateriaalien osuus on ainoastaan 0,6 % kuluttajien hiilijalanjäljestä.