Rani Plast överräckte betydande donation till Mannerheims Barnskyddsförbund

Rani Plasts donation mottogs av Mannerheims Barnskyddsförbunds kommunikationsdirektör Liisa Partio. Donationen överräcktes av koncernchef Mikael Ahlbäck (vänster) och försäljningschef Harri Furu. Fotograf: Jussi Nahkuri

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) fick en donation på 14 120 euro av Rani Plast, som är Finlands största producent av plastfilm. Den donerade summan samlades in under Rani Plasts kampanj Hundra cent, hundra år, som företaget startade för att uppmärksamma att Finland fyller 100 år.

– Vi ville fira Finlands jubileumsår på ett sätt som lyfter fram jordbrukets betydelse för Finland. Jordbruket har, tillsammans med industrin, haft en stor roll i landets historia, och kommer att ha det även i fortsättningen, säger Rani Plasts koncernchef Mikael Ahlbäck.

– Vi valde Mannerheims Barnskyddsförbund som mottagare av donationen, eftersom organisationen utför ett viktigt arbete för barn. Det är barnen som är Finlands framtid, och alla barn bör ges möjlighet till ett bra liv, fortsätter Ahlbäck.

– Mannerheims Barnskyddsförbunds föreningar täcker hela Finland och förbundets volontärer utför årligen cirka en miljon arbetstimmar till förmån för barn. På många orter är MLL en av de få aktörer som anordnar verksamhet för barnfamiljer. Vi är väldigt glada och tacksamma för Rani Plasts donation, som hjälper oss att i hela landet stärka det stöd och den handledning som volontärerna ger, säger MLL:s kommunikationsdirektör Liisa Partio.

För kampanjen lanserade Rani Plast inför sommaren 2017 blåvita ensilagebalar på marknaden. För varje såld kampanjrulle donerade vi hundra cent, alltså en euro, till MLL. För jordbrukarna innebar det inga extra kostnader att köpa kampanjfilmen.

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilm. Familjeföretaget, som har vuxit till en internationell koncern, har nio fabriker i fem länder. Bolaget tog nyligen i användning världens största plastfilmslinje för produktion av jordbruksfilm i hemorten Terjärv i Kronoby kommun.