RaniPaperlike

RaniPaperlike är plastfilm som har en karaktär av papper, både vad gäller utseende, känsla och vikegenskaper.

Produktinformation

RaniPaperlike är plastfilm som har en karaktär av papper. I övrigt har filmen plastens skyddande egenskaper. RaniPaperlike används främst i livsmedelsindustrin som förpackningsmaterial för bland annat mejeri-, bröd- och frysprodukter. Filmen är alltid infärgad, mest i vitt, men finns även i andra färger.