Ett familjeföretag ger snabbare beslutsgång

För Rani Plasts ägare är de kommande åren en brytningstid. En andra generationsväxling blir snart aktuell, eftersom tanken är att Rani Plast ska förbli ett familjeföretag också långt in i framtiden.

FÖR RANI PLASTS ägare, syskonparet Ulrika och Mikael Ahlbäck, är Rani Plast mer än bara en arbetsplats. De är båda uppvuxna med företaget som deras pappa Nils Ahlbäck (1928-2014) grundade tillsammans med tre kompanjoner år 1955.

Mikael och Ulrika började jobba på Rani Plast i mitten av 1980-talet och blev i samband med det också ägare, vilket betyder att de snart har tillbringat 40 år på företaget. Under den tiden har Rani Plast mångdubblat sin omsättning och vuxit till en global koncern. Vad tänker de när de nu ser tillbaka på tiden som gått?

– Jag vet inte om vi hade så klart uttalade förväntningar. Vi har fått en chans att utvecklas med företaget och har förstås starka känslomässiga band till det. Vardagen har rullat på, och det känns konstigt att 35 år gått så här fort, säger Ulrika.

Det är roligt att barnen har ett intresse för företaget.

ATT RANI PLAST ska förbli ett familjeföretag är en önskan som både Mikael och Ulrika har. Idag befinner sig företaget igen i en liknande situation som för 35 år sen, då en första generationsväxling gjordes och Mikael och Ulrika blev ägare. En andra generationsväxling är nämligen med största sannolikhet aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid. Tillsammans har Mikael och Ulrika fem barn, och bland den unga generationen finns ett klart intresse för familjeföretaget. Inget av barnen jobbar ännu stadigvarande på Rani Plast, men däremot har de flesta av dem sommarjobbat på företaget redan i flera år vid sidan av studierna, precis som Mikael och Ulrika i tiderna gjorde.

Mikael Ahlbäck är förutom ägare också koncernens vd på Rani Plast. Ulrika Ahlbäck är ägare och administrativ direktör.

– Det är roligt att barnen har ett intresse för företaget. Vi får se hur de hittar sin plats här, alla behöver ju inte nödvändigtvis jobba på Rani, konstaterar Mikael och Ulrika. Att barnen ska ta över företaget är inget som förväntas av dem, precis som det inte förväntades av Mikael och Ulrika att de skulle ta över en gång i tiden. Som barn ville Mikael bli barnträdgårdslärare eller kock, medan hans syster ville bli arkitekt. Men med tiden föll det sig ända ganska naturligt för dem båda två att börja jobba på Rani Plast.

ATT BEHÅLLA Rani Plast som ett familjeföretag är en önskan både Mikael och Ulrika har, dels av känslomässiga skäl men också för att de är övertygade om att det är det bästa för företaget.

– Ett familjeföretag kan göra investeringar betydligt mer långsiktigt än till exempel ett börsbolag. Beslutsprocessen är snabb och rak, vilket är en stor fördel, säger Mikael och Ulrika. Många kunder och samarbetspartners uppskattar att samarbeta med familjeföretag – med den snabba beslutsprocessen följer nämligen också en stor flexibilitet. Rani Plast varumärke har ändå från början varit att bevara det lilla familjeföretagets anda, trots att företaget inte är så litet.

– Vi tror att kunderna känner av den anda som finns i företaget. Det är lätt att närma sig oss och vi har alltid månat om att ge god service. Vi värnar om goda relationer inte bara med kunderna utan också med råvaruleverantörerna, vilket är särskilt viktigt i en råvaruintensiv bransch.

RANI PLAST befinner sig just nu i ett brytningsskede, inte bara vad gäller nästa generationsväxling, utan också vad gäller tillväxten. Redan grundaren Nils Ahlbäck hade en kristallklar syn på att ständig tillväxt behövs – allt annat är början på slutet – och Mikael och Ulrika har fortsatt på samma linje. På senare år har det ändå blivit allt svårare att växa.

– Marknaden är mer mättad än tidigare, och det gäller inte bara vår bransch utan många andra också. Vår huvudmarknad är Norden och så kommer det säkert att förbli, eftersom det inte lönar sig att frakta de flesta produkterna långa vägar. Det bästa i det här läget är att växa på den nuvarande marknaden men också på nya affärsområden.

Den senaste tiden har varit ett brytningsskede för Mikael också av den orsaken att han klev av vd-posten för Rani Plast år 2015 och istället blev koncernchef för hela koncernen, som förutom de egna dotterbolagen även omfattar två utländska samföretag.

– Det är tufft att lämna över ansvar när man är van att alltid vara insatt i allt. Samtidigt fattade jag beslutet att lämna vd-posten eftersom jag ville ge plats åt andra och eftersom koncernbolagen kräver rätt mycket tid. En del verkar tro att jag tagit ett steg tillbaka för att invänta pensionen, men faktum är att jag aldrig jobbat så mycket som nu, skrattar han.